Tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang

Heeft u jonge kinderen en gaat u werken, naar school of volgt u een traject? Of heeft u door sociale, psychische of medische redenen kinderopvang nodig? Dan kunnen wij u misschien helpen met een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Zo vraagt u de tegemoetkoming aan

Voor het aanvragen van de tegemoetkoming heeft u een DigiD nodig. In het formulier kunt u ook documenten meesturen (bewijsstukken uploaden). We hebben hieronder voor u op een rijtje gezet welke documenten dit zijn. Zodra uw aanvraag binnen is, gaan we voor u aan de slag. U hoort dan binnen acht weken of uw aanvraag is goedgekeurd.

Let op: U moet eerst kinderopvangtoeslag aangevraagd hebben. Anders kunnen we uw aanvraag voor de tegemoetkoming niet beoordelen. Moet u deze nog aanvragen? Ga dan naar Belastingdienst.nl.

Voorwaarden

U vraagt de tegemoetkoming zo snel mogelijk aan. Dit moet uiterlijk binnen 3 maanden nadat uw kind bij de opvang is gestart. De tegemoetkoming ontvangen is mogelijk als u:

 • een uitkering vanuit de Participatiewet (bijstandsuitkering), een IOAW-, IOAZ-, Anw-, IOW- of een WIA-uitkering ontvangt, én een traject naar werk of een erkende opleiding volgt
 • werkt en een aanvullende uitkering krijgt
 • als werkzoekende staat ingeschreven bij het UWV en een traject naar werk volgt
 • inburgeringsplichtig bent en een inburgeringscursus volgt
 • opvang nodig heeft door sociale, psychische of medische redenen

Kinderopvang bij sociale, psychische of medische problemen

Krijgt u geen kinderopvangtoeslag maar heeft u wel kinderopvang nodig? Bijvoorbeeld als u ziek bent, een beperking heeft of omdat het thuis onveilig is. Dan kunt u misschien tóch een tegemoetkoming krijgen. Neem hiervoor contact op met het sociaal wijkteam.

Welke documenten moet u meesturen?

Upload in ieder geval de beslissingsbrief (beschikking) voor de kinderopvangtoeslag of de bevestiging dat u deze toeslag heeft aangevraagd bij de Belastingdienst. En een kopie van het contract of de offerte van de opvangorganisatie met deze gegevens:

 • het aantal opvanguren per kind
 • de uurprijs van de opvang
 • de aanvangsdatum van de opvang
 • het soort opvang: dagopvang of buitenschoolse opvang.

Afhankelijk van uw situatie hebben we de volgende bewijsstukken nodig:

 • uw en/of uw partners ondertekende trajectplan
 • het contract tussen u en uw werkgever
 • uw en/of uw partners scholingsovereenkomst

Ik wil een bestand toevoegen aan het formulier, hoe doe ik dat?

Het aanvraagformulier invullen werkt het beste via een PC of laptop. Zo kunt u meerdere bestanden tegelijk uploaden. Houd hiervoor de Ctrl-toets ingedrukt en klik op de bestanden die u wilt toevoegen. 

Per vraag kunt u maximaal 2MB aan bestanden toevoegen. Geef de bestanden een logische naam, bijvoorbeeld:

 • “Salarisspecificatie jan 2021 – Piet de Vries”
 • “Teruggave belastingdienst 2020 – Henrike de Jong”

Lukt uploaden niet? Vaak komt dit omdat het bestand te groot is, of de bestandsnaam te lang. Verander dan de bestandsnaam of probeer uw bestand te verkleinen. Een PDF maken is het meest handige en zorgt voor de kleinste bestanden. 

Heeft u een foto gemaakt die groter is dan 2MB? Plaats uw foto in een Word-bestand en sla deze op als PDF. Er zijn ook online hulpmiddelen te vinden die uw foto kleiner kunnen maken.

Heeft u hulp nodig?

Hulp nodig bij het invullen van dit formulier? Of bij het aanmaken van een DigiD? Sociaal Werk De Kear staat voor u klaar. Bel 0513 334 270 of mail naar regelhulp@sociaalwerkdekear.nl.

Ook kunt u terecht bij Vluchtelingenwerk in De Fryske Marren. Bel 0513 – 435 075 of mail naar joure@vluchtelingenwerk.nl.

Wijzigingen doorgeven

Ontvangt u een tegemoetkoming en verandert uw situatie? Dit kan invloed hebben op uw tegemoetkoming. U kunt hierbij denken aan een wijziging in uw gezinssituatie (samenwonen of scheiden), het verkrijgen of verliezen van werk, het starten of stoppen met een inburgering/re-integratietraject of het wijzigen van de kinderopvanglocatie.
Geef wijzigingen in uw situatie binnen 5 werkdagen aan ons door. Zo voorkomt u dat u geld moet terugbetalen.

Weet u niet zeker of de wijziging in uw situatie van invloed heeft op uw tegemoetkoming? Neem bij twijfel contact op met uw consulent om de situatie te bespreken.

Heeft u vragen?

We hebben de veelgestelde vragen hierboven voor u beantwoord. Staat uw vraag er niet tussen of komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op via 14 05 14 (geen kengetal) of mail naar info@defryskemarren.nl.