Wonen en woningbouw

Het is prettig wonen en leven in De Fryske Marren. De woningmarkt in onze gemeente staat mede daarom onder druk. Hoe we met het thema wonen omgaan leest u op deze pagina en in de bij behorende stukken.

Woonvisie 2019 tot 2023 

In deze woonvisie beschrijft de gemeente De Fryske Marren het beleid op het gebied van wonen voor de periode 2019 tot 2023. De woonvisie vormt de basis voor woningbouw in de gemeente en voor samenwerkingsafspraken op het terrein van het wonen, zoals de prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersorganisaties. 

Woningbouw op de kaart 

In De Fryske Marren wordt op tientallen plekken gewerkt aan nieuwe woningen. Van appartementen tot volledig nieuwe woonwijken. De komende jaren worden er meer dan duizend woningen bijgebouwd. We hebben alle lopende projecten op een overzichtelijke kaart gezet. 

Built to order – Vraaggestuurd bouwen 

Naast de lopende projecten willen we ruimte bieden voor kleinschalige woningbouw in de (kleinere) kernen van onze gemeente. We noemen dat ‘Built to order’. Oftewel, woningbouw op basis van vraag. In 2022 gaat de gemeente langs bij de dorpen om de vraag naar woningbouw in beeld te brengen.

Bouwkavels van de gemeente

De gemeente biedt op verschillende plaatsen in de gemeente bouwkavels aan. Wilt u een eigen huis bouwen op een gemeentelijke kavel? Houdt dan onze kavelwebsite in de gaten voor de nieuwste projecten en kavels en schrijf u in voor de nieuwsbrief. 

Vastgoed of projectkavels 

De gemeente verkoopt ook af en toe panden die soms geschikt zijn om te gebruiken als of verbouwen tot woning. Ook verkoopt de gemeente soms grond dat gebruikt kan worden voor projectmatige bouw.