Gemeentegrond kopen of huren

Sommige stukken gemeentegrond kunt u kopen of huren. We noemen dit snippergroen (of overhoek), het gaat om (vaak kleine) stukken grond van de gemeente. Deze stukken grond grenzen aan de grond van bewoners. In bepaalde gevallen wil de gemeente deze grond verkopen of verhuren.

Snippergroen kopen of huren

Heeft u interesse voor snippergroen, doe dan een aanvraag via het aanvraagformulier snippergroen. Om de grond te kopen of huren is het belangrijk uw buren hierover te informeren. Om uw verzoek goed te behandelen vragen wij u om een situatietekening toe te voegen.

Tarieven verkoop snippergroen

De basisprijs van gemeentegrond is € 77,00 per m2 (vierkante meter). Deze prijs wordt jaarlijks vastgesteld. Deze prijs is van toepassing op percelen tot 200 m2 zonder bebouwingsmogelijkheid. Percelen groter dan 200 m2 worden onafhankelijk getaxeerd.

Tarieven verhuur snippergroen

Als de grond niet voor verkoop in aanmerking komt of u wilt de grond niet kopen, kan de grond eventueel verhuurd worden. Voor verhuur geldt een jaarlijkse huurprijs van € 2,20 per m2 met een minimumprijs van € 50,00. Deze prijs wordt jaarlijks geïndexeerd.

Verkoop- en verhuurvoorwaarden

In de nota uitgifte snippergroen 2015-2019 leest u de gemeentelijke verkoop- en verhuurvoorwaarden voor de verkoop of verhuur van snippergroen.