Onafhankelijke cliëntondersteuning

Het kan prettig zijn dat er iemand met u meedenkt. En u helpt de draad weer op te pakken. Hiervoor kunt u een familielid of kennis vragen. Maar als dit niet kan, dan is het ook mogelijk de kosteloze hulp van een onafhankelijk cliëntondersteuner in te schakelen.

Wat is een onafhankelijk cliëntondersteuner?

Een onafhankelijk cliëntondersteuner:

Deze taken worden kosteloos geboden door vrijwilligers en professionals. U bepaalt zelf of u gebruik maakt van een vrijwillige en/of een professionele ondersteuner.

Vrijwillige cliëntondersteuners

Professionele cliëntondersteuners

U kiest zelf of en van wie u cliëntondersteuning wilt ontvangen

Gemeente De Fryske Marren werkt samen met vijf organisaties. Via het onafhankelijk platform OCO denkt mee maakt u eenvoudig zelf een keuze.

Bekijk de korte video met uitleg over OCO

Cliënt­ondersteuning via de Wlz

U heeft een Wlz-indicatie nodig om cliënt­ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) te krijgen. Deze krijgt u alleen als u vanwege een ziekte, aandoening, stoornis of beperking blijvend 24 uur per dag zorg dichtbij nodig heeft.

Op de website Regelhulp van De Rijksoverheid vindt u informatie over (het aanvragen van) cliëntondersteuning via de Wlz.

OCO denkt mee

Kunt u wel wat steun gebruiken? Vragen over geldzaken? Zorg? Wonen? Opvoeden? En denkt u: Help! Speelt er iets in uw leven, waar u alleen niet uitkomt? U staat er niet alleen voor!

OCO wijst de weg

OCO gaat samen met u op zoek naar wat er kan. En kijkt zo breed mogelijk naar uw situatie.

OCO denkt met u mee

Steun nodig? Bij het zoeken van hulp, het vinden van antwoorden of regelen van oplossingen? Een OCO staat naast u. En ondersteunt u zonder oordeel.

OCO kan met u mee

Moet u ergens op gesprek? Een OCO helpt u met een goede voorbereiding. Als u dat wilt kan een OCO ook met u mee. U voert zelf het gesprek, maar staat er niet alleen voor.

U bent geholpen

Het doel is een passende oplossing of een helder antwoord voor u in beeld te krijgen. Ondersteuning door een OCO is meestal van korte duur. Als het nodig is, ondersteunt een OCO u langer. OCO is er voor iedereen. Gratis en onafhankelijk.

Meer informatie?

Kijk op ocodenktmee.nl. Hier vindt u ook een OCO in uw regio.

In welke situaties kan een onafhankelijke cliëntondersteuner u helpen?

Zoekt u naar heldere antwoorden voor de vragen waar u mee rondloopt? Heeft u geen idee waar u terecht kunt voor de beste oplossing? Het helpt als er iemand met u meedenkt, als u het zelf even niet meer weet. Iemand die u een steuntje in de rug biedt en u verder helpt. Heeft u niemand in uw omgeving die hierin kan voorzien?

  • een onafhankelijke cliëntondersteuner denkt graag met u mee en helpt u weer vooruit

Speelt er van alles en weet u even niet meer waar u moet beginnen om het aan te pakken of op te lossen? Bijvoorbeeld brieven van de belastingdienst en andere officiële organisaties, rekeningen en aanmaningen, afspraken voor zorg, scholing of sollicitaties… Wordt het u teveel of is het moeilijk te begrijpen? 

  • een onafhankelijke cliëntondersteuner helpt u om het overzicht weer terug te krijgen

Belangrijke gesprekken, waar best veel van afhangt. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een financiële tegemoetkoming, of toekenning van zorg voor uzelf of uw kind. Hoe houdt u alles op een rijtje? Samen met een OCO kunt u zo’n gesprek goed voorbereiden.

  • een onafhankelijke cliëntondersteuner kan ook met u meegaan of online aanwezig zijn bij het gesprek

U bent net 18 jaar geworden, groot feest! Maar nu moet u ineens veel (meer) dingen zelf regelen. Hoe zit het met uw verzekeringen, inkomsten, woonruimte? Wat betekent het nog meer? Bijvoorbeeld voor uw school of opleiding? Het is best lastig om overzicht te krijgen en te houden.

  • een onafhankelijke cliëntondersteuner helpt u in kaart te brengen wat u allemaal moet regelen

Vind u het lastig om eropuit te gaan en mensen op te zoeken? Of een hobby (opnieuw) op te pakken? Misschien heeft u geen idee wat u leuk vindt of wat u in de buurt kunt doen. Dan is het prettig als iemand met u meedenkt over wat u wilt, welke mogelijkheden er zijn en hoe u dat kan aanpakken.

een onafhankelijke cliëntondersteuner geeft u het steuntje in de rug om stappen te zetten

Zorgen voor een ander kan op sommige momenten (te) zwaar zijn. Dan kunt u een onafhankelijke cliëntondersteunerinschakelen. Die zoekt samen met u naar oplossingen die u ontlasten, de ander ook ten goede komen en die passend zijn voor jullie situatie.

een onafhankelijke cliëntondersteuner helpt de mogelijkheden in kaart te brengen

Komt u er thuis even niet meer uit? Met de opvoeding van de kinderen bijvoorbeeld, of met u partner? Een OCO biedt een luisterend oor. Samen met de onafhankelijke cliëntondersteunerbedenkt u oplossingen waar het hele gezin baat bij heeft.

een onafhankelijke cliëntondersteuner luistert graag naar u

Heeft u autisme, een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, een lichamelijke beperking, (beginnende) dementie of is er een andere aanleiding die beperkingen geeft in het leiden van een ‘normaal’ leven? Dan kunnen u en uw familie en omgeving vol vragen zitten.

een onafhankelijke cliëntondersteuner denkt graag met u mee