Voor zorgaanbieders

Wmo-zorgaanbieder worden

De Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld voor iedereen die thuis ondersteuning nodig heeft. Om zelfredzaam te blijven. Of om mee te kunnen doen in de samenleving (participatie). Als gemeente werken we daarom samen met gecontracteerde zorgaanbieders.

Wanneer komt u in aanmerking voor een contract?

Over het algemeen geldt dat u in aanmerking komt voor een Wmo-contract als u een vorm van begeleiding biedt aan onze inwoners. Daarbij is het van belang dat u een dienst aanbiedt die:

Aanmelden als Wmo-zorgaanbieder

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden en wilt u zich aanmelden als zorgaanbieder? Of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met inkoop sociaal domein via inkoopsociaaldomein@defryskemarren.nl of via ons telefoonnummer 14 05 14. Onze contractbeheerders sturen een ontvangstbevestiging en beoordelen of een contract met u haalbaar is. Na afronding van de procedure informeren wij u over het vervolg.

Zie ook