Eenmalige subsidie is bedoeld voor een eenmalige, kortdurende, opstartende activiteit. Ook als een kortdurende activiteit ieder jaar terugkeert, spreken we van eenmalige subsidie.

Subsidie sport en bewegen

Aanvragen subsidie sport en bewegen

Organiseert u binnen gemeente De Fryske Marren een eenmalige sport- en/of beweegactiviteit voor kwetsbare inwoners of Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)? Wilt u de kennis en kunde van uw sport- en/of beweegorganisaties gericht op kwetsbare inwoners vergroten? Of wilt u een nieuwe sport- en of beweegorganisatie in onze gemeente opstarten? Dan kunt u als sport- en beweegorganisatie een bijdrage vragen voor uw activiteit. De aanvraag moet uiterlijk tussen 2 en 13 weken voor de activiteit bij ons binnen zijn.

Waar moet uw initiatief aan voldoen?

 • De sport- en/of beweegactiviteit vindt plaats in de gemeente.
 • De sport- en/of beweegactiviteit is gericht op kwetsbare inwoners en/of Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).
 • Het is een vrijwilligersinitiatief met een maatschappelijk doel: wat hebben inwoners, stad, dorp en/of wijk aan het idee?
 • Er moet draagvlak zijn: andere verenigingen, organisaties in de buurt vinden het ook een goed idee en willen meewerken.
 • U en de omgeving werken zelf mee aan de uitvoering van het idee.

Subsidie gezond opgroeien onderwijs

Aanvragen subsidie gezond opgroeien onderwijs

Met de subsidieregeling gezond opgroeien onderwijs wil de gemeente gezond opvoeden en opgroeien op psychisch en sociaal vlak stimuleren. U kunt hierbij denken aan een groepsgerichte training voor kinderen ten behoeve van de ontwikkeling van sociale vaardigheden of een workshop aan ouders over positief opvoeden. Scholen (basis- en voortgezet onderwijs en schoolbesturen) en kindvoorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor het opstarten van activiteiten. Een aanvraag moet tussen de 2 en 13 weken voor de start van de activiteit worden ingediend.

Waar moet uw activiteit aan voldoen?

 • De activiteit moet gezond opvoeden en opgroeien op psychisch en sociaal vlak stimuleren. Het gaat dus niet om cognitieve of fysieke ontwikkeling.
 • De activiteit moet een duurzaam maatschappelijk effect leveren aan het gezond opgroeien van jeugd.
 • De activiteiten zijn geïnitieerd in gemeente De Fryske Marren.
 • U draagt zelf bij in de kosten van de activiteit.
 • U kunt maximaal twee aanvragen per kalenderjaar indienen.
 • De subsidie is bedoeld voor het opstarten activiteiten en wordt dus eenmalig verstrekt.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

De subsidie bedraagt maximaal € 3.000,- per activiteit. Kosten die niet in aanmerking komen voor subsidie zijn:

 • huisvestingskosten;
 • kosten voor organisatie- en overleguren voordat de aanvraag wordt ingediend; en
 • kosten voor activiteiten gericht op één persoon.

Subsidie wordt niet verstrekt voor:

 • activiteiten die al gestart zijn voordat de aanvraag is ingediend;
 • activiteiten die een politiek, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap hebben;
 • activiteiten met het karakter van een uitje (bijvoorbeeld een schoolreis), tenzij een uitje een directe verbinding heeft met de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
 • activiteiten die al door de gemeente zijn ingekocht of activiteiten die door het sociaal wijkteam kunnen worden uitgevoerd.

Subsidie culturele activiteiten

Aanvragen subsidie culturele activiteiten

De stimuleringssubsidie culturele activiteiten is bedoeld voor eenmalige openbare activiteiten op het gebied van cultuur. De activiteit moet bijdragen aan een levendige en bruisende gemeente. U kunt hierbij denken aan een voorstelling, uitvoering, expositie of presentatie in de disciplines muziek, theater, dans, beeldende kunst, fotografie, film, digitale kunst, letteren of erfgoed. Wilt u op tijd zekerheid of u subsidie krijgt voor uw activiteit? Vraag de subsidie dan minimaal 8 weken voor de activiteit aan.

Waar moet uw initiatief aan voldoen?

 • De activiteit vindt plaats in gemeente De Fryske Marren.
 • De activiteit is een aanvulling op bestaande aanbod en niet concurrerend.
 • De activiteit draagt bij aan een levendige en bruisende gemeente.
 • De activiteit is voor iedereen toegankelijk en wordt bekend gemaakt via publiciteit.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

De subsidie bestaat uit een bijdrage in de subsidiabele kosten, met een maximum van € 2.000,-.

Aanvragen

U kunt een eenmalige subsidie digitaal aanvragen. Hierbij is het belangrijk om de volgende gegevens bij de hand te hebben:

 • uw inlogcode voor DigiD (voor personen);
 • de algemene contactgegevens van uw organisatie;
 • het bedrag aan subsidie dat u nodig heeft;
 • een omschrijving van de activiteit waar u subsidie voor aanvraagt;
 • een begroting van de activiteit waar u subsidie voor aanvraagt.

Tijdens het invullen van het digitale aanvraagformulier is het ook mogelijk om een eigen activiteitenplan en begroting toe te voegen.

Heeft u nog vragen?

We hebben een aantal veelgestelde vragen over subsidies verzameld. Misschien staat uw antwoord hier tussen. Is dat niet het geval? Neem dan contact op met het subsidiebureau via telefoonnummer 14 05 14. Of stel uw vraag via ons contactformulier.

Te downloaden

Heeft deze informatie u geholpen?