Leden van de rekenkamer

De rekenkamer heeft in De Fryske Marren drie externe leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, mevrouw Janny Hofman. Zij zijn benoemd door de gemeenteraad. De samenstelling van de rekenkamer is als volgt:

1. dr. E. (Eric) Lensink
2. ir. R.M.(Roland) Bakker
3. drs. W. (Wiebe) Blok RO

Eric Lensink

De heer Lensink (Den Haag, 1958) studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit Utrecht. Na zijn afstuderen is hij als docent / onderzoeker verbonden geweest aan de Universiteiten van Nijmegen en Utrecht. In 1989 is hij in Nijmegen gepromoveerd tot doctor in de beleidswetenschappen. Vanaf 1991 is hij als beleidsonderzoeker werkzaam geweest bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (tot 1998), als beleidsadviseur bij Rijkswaterstaat en vanaf oktober 2000 in diverse functies bij RET, het openbaar vervoerbedrijf dat actief is in Rotterdam en omgeving. Tot 1 augustus 2022 werkte Eric Lensink als project manager mee aan de realisatie / implementatie van grote projecten binnen RET, denk daarbij aan de introductie van elektrische bussen of de ingebruikname van een nieuwe metrolijn naar Hoek van Holland. Vanaf februari 2023 is Eric werkzaam als parttime buschauffeur in het openbaar vervoer in Flevoland. Daarnaast is hij sinds januari 2023 lid van de Rekenkamer Midden-Drenthe.

Roland Bakker

De heer Bakker (1976) studeerde Economie aan de Wageningen Universiteit en is sinds 2006 actief in de publieke sector op het terrein van bedrijfsvoering en concerncontrol. Roland is werkzaam geweest bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de provincie Overijssel en is vanaf 2019 leidinggevende bij provincie Drenthe. Zo is Roland manager geweest voor de teams Subsidie en Inkoop en Informatie en Automatisering en bekleedt hij momenteel de functie van stafmanager van de Eenheid Control en concerncontroller. Vanaf oktober 2023 is Roland tevens lid van de Rekenkamer Heerenveen.

Wiebe Blok

De heer Blok (1961) studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met een afstudeerrichting die tegenwoordig Cultuur, Organisatie en Management (COM) heet. Na zijn studie heeft de heer Blok aan dezelfde universiteit de postdoctorale opleiding Internal/Operational Auditing gevolgd. In wisselende rollen voert de heer Blok voor organisaties met een maatschappelijke opgave opdrachten uit, gericht op het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het verbeteren van de kwaliteit van de sturing en beheersing (management control). Daarnaast verricht hij operational en financial audits en beleidsevaluaties. Ook ontwikkelt hij opleidingen, trainingen en workshops over diverse onderwerpen. Naast lid van de rekenkamer De Fryske Marren is de heer Blok nog lid van twee andere rekenkamers, namelijk De Ronde Venen en Kaag en Braassem.