Rekenkamer

Leden van de rekenkamer

De rekenkamer heeft in De Fryske Marren drie externe leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, mevrouw Janny Hofman. Zij zijn benoemd door de gemeenteraad. De samenstelling van de rekenkamer is als volgt:

1. G.P. (Geert Pieter) Vermeulen (RA)
2. ir. R.M.(Roland) Bakker
3. dr. E. (Eric) Lensink

Geert Pieter Vermeulen

De heer Vermeulen (Sneek, 1958) is na het voltooien van de HEAO (BE) in 1982 gaan studeren bij het NIVRA en studeerde daar in 1991 af als registeraccountant. In de periode 1999 tot en met 2001 heeft hij de postdoctorale opleiding Forensische Accountancy aan de Universiteit Leiden en Nyenrode voltooid. Daarna heeft hij een belangrijk deel van de bachelor opleiding Nederlands recht aan de Universiteit Leiden gevolgd. Aansluitend volgde hij opleidingen op het terrein van operational audit, communicatie, toezicht, onderhandelingstechnieken en interviewtechnieken. Op dit moment is hij actief in het onderwijs en in diverse bestuurlijke – en toezichthoudende functies in meerdere sectoren.

Roland Bakker

De heer Bakker (1976) studeerde Economie aan de Wageningen Universiteit en is sinds 2006 actief op het terrein van bedrijfsvoering en (beleids)control bij de rijksoverheid en de provincie. Roland is werkzaam geweest bij de provincie Overijssel en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en trad daarnaast op als docent voor de Rijksacademie van het ministerie van Financiën. Op dit moment is Roland Bakker manager van het team subsidie en inkoop bij de provincie Drenthe.

Eric Lensink

De heer Lensink (Den Haag, 1958) studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit Utrecht. Na zijn afstuderen is hij als docent / onderzoeker verbonden geweest aan de Universiteiten van Nijmegen en Utrecht. In 1989 is hij in Nijmegen gepromoveerd tot doctor in de beleidswetenschappen. Vanaf 1991 is hij als beleidsonderzoeker werkzaam geweest bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (tot 1998), als beleidsadviseur bij Rijkswaterstaat en vanaf oktober 2000 in diverse functies bij RET, het openbaar vervoerbedrijf dat actief is in Rotterdam en omgeving. Tot 1 augustus 2022 werkte Eric Lensink als project manager mee aan de realisatie / implementatie van grote projecten binnen RET, denk daarbij aan de introductie van elektrische bussen of de ingebruikname van een nieuwe metrolijn naar Hoek van Holland.