Rekenkamer

Leden van de rekenkamer

De rekenkamer heeft in De Fryske Marren drie externe leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, mevrouw Janny Hofman. Zij zijn benoemd door de gemeenteraad. De samenstelling van de rekenkamer is als volgt:

1. G.P. (Geert Pieter) Vermeulen (RA)
2. ir. R.M.(Roland) Bakker
3. dr. E. (Eric) Lensink

Geert Pieter Vermeulen

De heer Vermeulen (Sneek, 1958) is na het voltooien van de HEAO (BE) in 1982 gaan studeren bij het NIVRA en studeerde daar in 1991 af als registeraccountant. In de periode 1999 tot en met 2001 heeft hij de postdoctorale opleiding Forensische Accountancy aan de Universiteit Leiden en Nyenrode voltooid. Daarna heeft hij een belangrijk deel van de bachelor opleiding Nederlands recht aan de Universiteit Leiden gevolgd. Aansluitend volgde hij opleidingen op het terrein van operational audit, communicatie, toezicht, onderhandelingstechnieken en interviewtechnieken. Op dit moment is hij actief in het onderwijs en in diverse bestuurlijke – en toezichthoudende functies in meerdere sectoren.

Roland Bakker

De heer Bakker (1976) studeerde Economie aan de Wageningen Universiteit en is sinds 2006 actief op het terrein van bedrijfsvoering en (beleids)control bij de rijksoverheid en de provincie. Roland is werkzaam geweest bij de provincie Overijssel en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en trad daarnaast op als docent voor de Rijksacademie van het ministerie van Financiën. Op dit moment is Roland Bakker manager van het team subsidie en inkoop bij de provincie Drenthe.