Wat fijn dat u mee wilt denken over de nieuwe groenvisie van gemeente De Fryske Marren. We nodigen u van harte uit om fysiek en/of digitaal mee te denken.

Thema's per bijeenkomst 

We hebben tien thema's verdeeld over twee bijeenkomsten die we zowel fysiek als digitaal organiseren. U kunt dus kiezen voor de thema's waarover u mee wilt denken. Een kleine toelichting per thema leest u in de startnotitie Groenvisie 2022-2026 die u onderaan deze pagina kunt downloaden.  

Oudemirdum - 5 oktober en online 14 oktober 

  • Biodiversiteit. 
  • Samen met inwoners en maatschappelijke organisaties. 
  • Klimaatbestendig en duurzaam. 
  • Groen-blauwe structuren (combinatie groen en water). 
  • Zelfbeheer openbaar groen. 

Sint Nicolaasga - 7 oktober en online 19 oktober 

  • Beeldkwaliteit. 
  • Het versterken van een gezond groenareaal. 
  • Gebruik van groen. 
  • Identiteit & beleving. 
  • Groencompensatie. 

Aanmelden 

Via het aanmeldformulier kunt u kiezen welke bijeenkomsten u bij wilt wonen.  

Aanmelden voor een fysieke bijeenkomst kan tot drie werkdagen vooraf of totdat het maximale aantal deelnemers is bereikt. Aanmelden voor de digitale bijeenkomst kan tot één werkdag vooraf en kent geen maximaal aantal deelnemers.  

Ik meld mij aan

Download de Startnotitie Groenvisie 2022 - 2026