Herinrichting deel Jachthavendyk

Het gedeelte van de Jachthavendyk tussen de Dubbelstraat en de kruising met de Mr. C.J. Trompstraat wordt opnieuw ingericht. Toen de bouw van de Smidderij was afgerond is meteen ook het gedeelte aangrenzend aan dit appartementencomplex herstraat en opnieuw ingericht. Nu volgt het resterende deel van de Jachthavendyk tot en met de kruising met de mr. C.J. Trompstraat.

Mogelijkheid om te reageren op het voorlopige ontwerp

Voordat we met de uitvoering beginnen leggen we het voorlopig ontwerp voor aan de aanwonenden. U heeft de gelegendheid geven hier uw mening over te geven. Dit kan tot 15 april 2024. Daarna bekijken we of er aanpassingen aan de tekening mogelijk en wenselijk zijn en verwerken deze op de tekening. Het college stelt daarna het definitief ontwerp vast.

Vragenuurtje op dinsdag 2 april

Op dinsdag 2 april is er van 16.30 tot 18.00 uur in de Treemter de gelegenheid om vragen te stellen over het voorlopig ontwerp.  Dit vragenuurtje in de vorm van een inloop en u kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt.

Uitvoering

Als eenmaal bekend is welke aannemer het werk uit gaat voeren informeren we u over de planning van de uitvoering.

N.B. Op de tekening staat met een blauwe omkadering het gedeelte weergegeven dat eigendom is van de VVE Haskestaete. Voor dat gedeelte zijn geen wijzigingen meer mogelijk aangezien hier al overeenstemming