De gemeente ontvangt de laatste jaren een toenemend aantal verzoeken rond wonen met mantelzorg. Concreet hebben de verzoeken betrekking op het verbouwen van een aanbouw of een vrijstaand bijgebouw tot woonruimte voor een zorgbehoevende.

In deze Q en A leggen we het een en ander uit.

Wat is een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is een woning op het terrein van het huis van iemand die zorg nodig heeft. De woning is bedoeld voor de zorgverlener (vriend, familielid). Het is ook mogelijk dat de persoon die zorg nodig heeft in de mantelzorgwoning woont. In dat geval woont de zorgverlener in het bijbehorende huis.

Welke soorten mantelzorgwoningen zijn er?

U kunt een mantelzorgwoning in uw tuin laten plaatsen. Ook kunt u een aanbouw aan uw huis laten bouwen. Een derde mogelijkheid is om een garage of ander bestaand bouwwerk om te bouwen tot mantelzorgwoning.

Wanneer is er sprake van mantelzorg?

De hoofdlijn voor mantelzorg in de landelijke regelgeving is: “Mantelzorg is de intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt.” Soms kan die behoefte worden aangetoond door uw huisarts, een wijkverpleegkundige of door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur. Gemeente De Fryske Marren hanteert ook deze definitie bij de beoordeling. Die beoordeling vindt zo nodig plaats in overleg met het sociaal wijkteam van de gemeente.

Welke regels gelden er voor de bouw van een mantelzorgwoning?

U heeft in de meeste gevallen geen omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) meer nodig voor een mantelzorgwoning op uw eigen terrein. De regels voor de bouw van een mantelzorgwoning zijn eenvoudig. Ze zijn vergelijkbaar met die van een garage of tuinhuis. Daarvoor is ook geen vergunning nodig.

Wel stelt de wet enkele voorwaarden als u een mantelzorgwoning gaat plaatsen. Zo moet onder andere beoordeeld worden of er sprake is van mantelzorg. Neem daarom altijd contact met de gemeente om te vragen hoe de regels precies zijn. 

Bij wie moet ik me melden als ik een mantelzorgwoning wil plaatsen?

Voor meer informatie over het plaatsen van een mantelzorgwoning kunt u bellen met telefoonnummer 14 05 14. Zij brengen u in contact met de juiste personen.

Is er ook subsidie beschikbaar voor het plaatsen van een mantelzorgwoning?

Nee, de gemeente heeft geen subsidie voor mantelzorgwoningen.

Waar kan ik nog meer informatie vinden over mantelzorgwoningen?

U kunt de website www.informatielangdurigezorg.nl/regelhulp raadplegen. Dit is een wegwijzer naar zorg en ondersteuning van de Rijksoverheid. Via het zoekwoord ‘mantelzorgwoning’ vindt u op deze site veel actuele informatie.