Ditta Cazemier – gemeentesecretaris en algemeen directeur

Ditta Cazemier is gemeentesecretaris en algemeen directeur van de organisatie. Zij neemt wekelijks deel aan de collegevergaderingen.

De secretaris is de verbindende schakel tussen het college en de organisatie. Zij is onafhankelijk en vertegenwoordigt geen politieke partij.

Social media

De gemeentesecretaris en algemeen directeur is actief op:

Ambtsgebonden nevenfuncties

  • Adviseur van het College voor Arbeidszaken (CVA) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG);
  • Lid gemeentesecretarissenoverleg Sociaal Domein Fryslân (SDF) (mede namens de gemeente Súdwest-Fryslân);
  • Lid Kring Friese Gemeentesecretarissen (VGS-Fryslân);
  • Lid ambtelijk/directie afstemmingsoverleg van de stuurgroep Frysk Programma Landelijk Gebied (FPLG).

Niet ambtsgebonden nevenfuncties

  • Lid Raad van Commissarissen bij Woningbouwstichting Wetland Wonen te Vollenhove (bezoldigd).