Fred Veenstra

Fred Veenstra is de eerste kroonbenoemde burgemeester van onze gemeente. Hij is voorzitter van het college en de gemeenteraad.

Contact

Wilt u contact met de burgemeester? Dat kan. U kunt bellen met telefoonnummer 14 05 14 of een e-mail sturen aan het college.

Portefeuilles

De burgemeester is het eerste aanspreekpunt voor de volgende onderwerpen.

 • Algehele coördinatie
 • (Handhaving) openbare orde en (integrale) veiligheid
 • Bestuursorganen en bestuursondersteuning
 • Brandweer en crisisbeheersing
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Burgerzaken
 • Externe communicatie en representatie
 • Evenementen – APV
 • Juridische zaken

Social media

De burgemeester is actief op:

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Voorzitter Vereniging Friese Gemeenten
 • Lid Algemeen Bestuur/Bestuurscommissie Veiligheid VR Fryslân
 • Lid AB en DB Bedrijvenpark A7
 • Lid AB P10
 • Voorzitter plaatselijke commissie KNRM Lemmer
 • Lid Comité van Aanbeveling Papagenohuis Lemmer
 • Lid van de Tijdelijke Commissie Asiel & Migratie van de VNG
 • Lid commissie rechtspositie politieke ambtsdragers VNG
 • Lid comité van aanbeveling Eppie Dam symposium Franeker

Niet ambtsgebonden nevenfuncties

 • Voorzitter RyT Tryater (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Organum Frisicum (onbezoldigd)
 • Burgemeesterscontactpersoon CDA Fryslân (onbezoldigd)
 • Lid van de Commissie van Beroep voor de eindexamens in het voortgezet onderwijs in Friesland (bezoldigd)
 • Lid Comité van aanbeveling van “In dei mei Eppie Dam” in 2024 georganiseerd door de Academie van Franeker (onbezoldigd)