Tijdens de gesprekken met het sociaal wijkteam is het verstandig om iemand mee te nemen. Denk bijvoorbeeld aan een goede vriend of vriendin, een familielid of een buurvrouw. Ook kunt u een onafhankelijke cliëntondersteuner meenemen.

Cliëntondersteuning wordt geboden door een cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner helpt u uw weg vinden op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen en werk en inkomen. Ook voor het gesprek kunt u een cliëntondersteuner al inschakelen. Hij/zij helpt u uitzoeken wat uw vragen en wensen zijn.

Wat is een onafhankelijk cliëntondersteuner?

Een cliëntondersteuner is iemand die speciaal is opgeleid om met u mee te denken. Hij of zij helpt u  om de situatie op een rijtje te zetten en geeft informatie en advies. Een cliëntondersteuner kan aanschuiven bij het gesprek met het sociaal wijkteam en denkt met u mee. Naast kennis en advies bieden ze een luisterend oor. Zij geven zelf geen zorg of langdurige hulp. De hulp van de onafhankelijke cliëntondersteuner is gratis.

Wat kan een onafhankelijk cliëntondersteuner voor u betekenen?

De onafhankelijk cliëntondersteuner:

  • helpt uitzoeken wat uw vragen en wensen zijn en dit onder woorden te brengen;
  • staat naast u bij gesprekken met het sociaal wijkteam;
  • helpt u bij het zoeken naar de juiste informatie;
  • ondersteunt u bij het aanvragen van hulp of zorg bij de gemeente;
  • uitleggen hoe het aanvragen van hulp of zorg bij de gemeente gaat;
  • denkt mee bij het maken van keuzes.

Welke organisaties bieden onafhankelijke cliëntondersteuning?

Gemeente De Fryske Marren werkt samen met vijf organisaties. Deze organisaties staan los van de gemeente en werken onafhankelijk. U mag zelf kiezen of en van welke organisatie u cliëntondersteuning wilt.

Fryske Marren Vitaal (gespecialiseerd in de begeleiding van ouderen die een WMO-aanvraag indienen)

Kijk op: www.fryskemarrenvitaal.frl
Bel: 06 193 756 58 
E-mail: berichtnaar@fryskemarrenvitaal.frl

Humanitas (werkt voor onafhankelijke cliëntondersteuning samen met Fryske Marren Vitaal)

Kijk op: www.humanitas.nl
Bel: 06 193 756 58
E-mail: berichtnaar@fryskemarrenvitaal.frl

MEE Friesland

Kijk op: www.meefriesland.nl
Telefoon: 058 284 49 44
E-mail: oco@meefriesland.nl

Thuis in Cliëntondersteuning (voorheen heetten wij Thuis in Mantelzorg)

Kijk op: www.thuisinclientondersteuning.nl
Bel: 085 004 38 77
E-mail: dfm@thuisinco.nl

Zorgbelang Fryslân

Kijk op: www.zorgbelang-fryslan.nl
Bel: 085 483 24 32 / 06 39 34 74 54
E-mail: ocosd@zorgbelang-fryslan.nl

Cliëntondersteuning Wlz

Cliëntondersteuning in de Wlz is: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden. Inwoners die al een Wlz-indicatie hebben kunnen Wlz-cliëntondersteuning krijgen. Tot die tijd is de cliëntondersteuning vanuit de Wmo van toepassing.

Via de website https://www.clientondersteuning.co.nl/ kunt u kijken waar u terecht kunt voor cliëntondersteuning Wlz.