Ondernemersverenigingen

De gemeente De Fryske Marren hecht veel waarde aan een optimale communicatie met het bedrijfsleven. De gemeente werkt daarom goed samen met de ondernemersverenigingen en belangenverenigingen op de diverse bedrijventerreinen. Daarnaast is er ruimte voor individueel contact en overleg. Dit geeft de mogelijkheid tot meedenken en te anticiperen op vragen en plannen uit het bedrijfsleven.

Serieuze gesprekspartner

Met het ondernemersbestand en de achterban zijn de verenigingen een serieuze gesprekspartner voor de gemeente. Ontwikkelingen, ideeën en plannen worden besproken tijdens het periodiek overleg tussen de gemeente en de ondernemersverenigingen. De gezamenlijke inzet en participatie van de ondernemersverenigingen en de gemeente hebben inmiddels geleid tot succesvolle projecten.

Verschillende verenigingen actief

Er zijn in onze gemeente verschillende soorten ondernemersverenigingen. Elke voormalige gemeente beschikt nog over een eigen overkoepelende ondernemersvereniging en er is een algemene vereniging voor de sector recreatie en toerisme. Ook zijn er nog een drietal winkeliersverenigingen en een aantal algemene lokale ondernemersverenigingen. Op steeds meer bedrijventerreinen in de gemeente is inmiddels ook een bedrijvenvereniging actief.

Overkoepelend
Gebied voormalig Gaasterlân-SleatOndernemersnetwerk Gaasterland e.o.
Gebied voormalig LemsterlandVereniging van Bedrijven Lemsterland
Gebied voormalig SkarsterlânOndernemersvereniging Skarsterlân
Sector Recreatie ToerismeOndernemersvereniging Recreatie en Toerisme De Friese Meren
Winkeliersverenigingen
BalkWinkeliersvereniging WHI Balk
JoureWinkeliersvereniging WIH Joure
LemmerOndernemersvereniging Lemmer
Lokale ondernemersverenigingen
Bakhuizen e.o.Bedrijvenvereniging Bakhuizen e.o.
LangweerOndernemersvereniging Langweer
Oudega, Kolderwolde, ElahuizenOndernemersvereniging O.K.E.
OudemirdumOndernemersvereniging Oudemirdum
Ouster-TrijegeanUndernimmers ferieniging Ouster-Trijegean
Sint NicolaasgaOndernemersvereniging Sint Nicolaasga
Sintjohannesga e.o.Ondernemers Vereniging Sintjohannesga e.o.
SlotenOndernemersvereniging Sleat

Wij bieden nieuwe bedrijven 1e jaar lidmaatschap OVS, VVBL en ONG aan

Om het ondernemersklimaat te stimuleren krijgen bedrijven die zich nieuw vestigen binnen gemeente De Fryske Marren het lidmaatschap aangeboden van de lokale ondernemersvereniging. Het gaat dan om de Ondernemers Vereniging Skarsterlân (OVS), Vereniging van Bedrijven Lemsterland (VVBL) of het Ondernemersnetwerk Gaasterland e.o. (ONG). De gemeente betaalt voor het eerste verenigingsjaar de contributie. Daarna zijn de kosten van het lidmaatschap voor eigen rekening. Wilt u meer weten over deze regeling? Neem dan contact op met Lourens Bergsma. U kunt zich rechtstreeks aanmelden bij de ondernemersvereniging.