Een overlijden is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen. Veel zaken worden daarom vaak geregeld door een uitvaartondernemer.

Aangifte van overlijden

Als nabestaande heeft u veel te regelen na het overlijden van een familielid. Zo moet de gemeente een aangifte van overlijden ontvangen. Meestal regelt de uitvaartondernemer die u heeft ingeschakeld dat. Deze persoon weet precies wat daarvoor nodig is.

Begraafplaatsen

Er zijn in De Fryske Marren vijftien gemeentelijke begraafplaatsen. De graven op deze begraafplaatsen worden uitgegeven en beheerd door de gemeente.

As verstrooien

In De Fryske Marren heeft u geen toestemming nodig van de gemeente als u as wilt verstrooien op gemeentegrond. U mag geen overlast of gevaar veroorzaken bij het verstrooien. Daarnaast mag u geen as verstrooien:

  • op verharde delen van wegen en fietspaden;
  • op kinderspeelplaatsen, ligweiden en openbare sport- en spelterreinen;
  • vanaf bruggen, sluizen, steigers en remmingswerken;
  • van 1 mei tot 1 oktober tussen 06.00 en 21.00 uur: op het strand en in openbaar water dat niet door de beroepsvaart wordt gebruikt.

Wanneer u as wilt verstrooien op een strooiveld van een begraafplaats, neemt u contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 05 14. Wilt u as verstrooien op het terrein van iemand anders? Dan vraagt u deze persoon om toestemming.

Tarieven begraven

De tarieven en begripsomschrijvingen voor 2021 staan in de verordening lijkbezorgingsrechten 2021 zoals vastgesteld door de gemeenteraad.

Bent u op zoek naar een overlijdensakte?

Vraag hiervoor een uittreksel van de burgerlijke stand aan.

Heeft u vragen?

Neem contact op met de gemeente op telefoonnummer 14 05 14.