Als uw kind hulp nodig heeft of u hebt zelf hulp nodig door ziekte, handicap of ouderdom, dan kunt u ondersteuning krijgen van de gemeente. U kunt dan in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB), zorg in natura (ZIN) of een combinatie hiervan.

Dat geldt ook wanneer u hulp bij het huishouden nodig heeft. Met het PGB koopt u zelf passende ondersteuning in en met zorg in natura regelt de gemeente dat voor u.

Een PGB, wat houdt dat in?

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een bedrag waarmee u ondersteuning voor uzelf kunt regelen. U kunt gebruik maken van een PGB voor verschillende maatwerkvoorzieningen: voor ondersteuning thuis, dagbesteding, huishoudelijke hulp, begeleiding, persoonlijke verzorging (mits dit samenhangt met begeleiding), hulpmiddelen (bijvoorbeeld voor een rolstoel of traplift) of kortdurend verblijf.

Zorg in natura, wat houdt dat in?

U kunt ook voor zorg in natura kiezen. De Fryske Marren heeft met veel zorgaanbieders afspraken gemaakt. U krijgt dan de ondersteuning, begeleiding, hulp of voorzieningen die u nodig heeft via een van deze zorgaanbieders. U hoeft dan zelf minder administratieve zaken te regelen, dat doet de gemeente voor u. U kunt dus zelf kiezen of u zorg in natura wilt of een PGB.

Een combinatie van PGB en zorg in natura

Het is ook mogelijk een deel van de hulp met een PGB in te kopen en een ander deel als zorg in natura te ontvangen. U kunt namelijk per zorgfunctie kiezen of u voor de hulp een PGB of zorg in natura wilt.

Keuze PGB of zorg in natura

Om duidelijk te krijgen wat het beste bij u past, hebben we de voornaamste verschillen tussen PGB en zorg in natura voor u op een rijtje gezet.

PGB

  • U kiest zelf uw zorgverlener en u moet zelf inschatten / bepalen hoe de zorg wordt verleend.
  • U kunt iemand die u kent inhuren.
  • U maakt zelf de zorgafspraken met de zorgverlener.
  • U moet een zorgcontract opstellen met de zorgverlener.
  • U regelt zelf een vervanger indien nodig.
  • U dient de declaratie van uw hulp in bij de SVB.
  • U bent zelf opdrachtgever of werkgever, in dat geval krijgt u te maken met het arbeidsrecht en werkgeversaansprakelijkheid. Hierbij krijgt u ondersteuning van de sociale verzekeringsbank (SVB). Kijk voor meer informatie opĀ de website van de sociale verzekeringsbank.

Zorg in Natura

Bij zorg in natura ontvangt u ondersteuning via een van de partijen waar de gemeente een contract mee afgesloten heeft.

  • Samen met u worden afspraken gemaakt over op welk tijdstip de zorg wordt verleend en hoe de ondersteuning plaatsvindt.
  • U heeft er geen administratief werk aan.
  • De zorgverlener zorgt voor vervanging indien nodig.