Register van verwerkingen

In het register van verwerkingen kunt u zien waarvoor wij persoonsgegevens gebruiken.

De gemeente is verplicht een register van verwerkingen bij te houden. Hierin is vastgelegd:

De gemeente neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, zodat ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen worden gegaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Overheid (BIO).

Voor vragen over de verwerkingen kunt u terecht bij het team dat uw gegevens verwerkt. Dit kan via onze algemene contactgegevens. Ook kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. De FG is via de algemene contactgegevens en via privacy@defryskemarren.nl bereikbaar.

Te downloaden