Buiten bewegen, ontmoeten, sporten en spelen (BOSS)

Speeltuinen in gemeente De Fryske Marren dragen bij aan een gezonde fysieke leefomgeving voor álle inwoners. Dit uitgangspunt zorgt er voor dat er anders wordt gekeken naar de speelruimte in onze gemeente, zodat de fysieke en sociale aspecten meer tot elkaar komen. De thema’s Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten (BOSS) worden gekoppeld aan de buitenruimte en gaan op die manier handen en voeten geven aan een nieuwe visie speelruimte. Voor de zomer van 2023 wordt er een beslissing gemaakt of deze nieuwe manier van kijken naar de buitenruimte wordt ingevoerd in de hele gemeente.

Welke stappen worden er gezet?

De komende tijd wordt uitgewerkt wat BOSS kan brengen en waarom het belangrijk is dit buiten zijn breed te definiëren. Om inzichtelijk te krijgen wat de nieuwe visie in de praktijk zou kunnen brengen gaan er twee pilots draaien. Eén in Bakhuizen en één in Lemmer. Op verschillende schaalniveaus wordt er het gesprek aangegaan met inwoners, jongeren en kinderen en worden er veldbezoeken georganiseerd. Met het ophalen en inventariseren van alle informatie ontstaan er ontwikkelkaarten per wijk of dorpskern.

Vanaf medio april 2023 ligt er een concept visie BOSS, welke via deze projectpagina is in te zien. We voegen daar een animatiefilmpje aan toe dat uitlegt hoe we tot de visie zijn gekomen.

Vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Eelco Mur via telefoonnummer 14 05 14 of ons contactformulier.