Buiten bewegen, ontmoeten, sporten en spelen (BOSS)

Speeltuinen in gemeente De Fryske Marren dragen bij aan een gezonde fysieke leefomgeving voor álle inwoners. Dit uitgangspunt zorgt er voor dat er anders wordt gekeken naar de speelruimte in onze gemeente, zodat de fysieke en sociale aspecten meer tot elkaar komen. De thema’s Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten (BOSS) worden gekoppeld aan de buitenruimte en gaan op die manier handen en voeten geven aan een nieuwe visie speelruimte. Voor de zomer van 2024 wordt er een beslissing gemaakt of deze nieuwe manier van kijken naar de buitenruimte wordt ingevoerd in de hele gemeente

Welke stappen worden er gezet?

De komende tijd wordt uitgewerkt wat BOSS kan brengen en waarom het belangrijk is dit buiten zijn breed te definiëren. Om inzichtelijk te krijgen wat de nieuwe visie in de praktijk zou kunnen brengen gaan er twee pilots draaien. Eén in Bakhuizen en één in Lemmer. Op verschillende schaalniveaus wordt er het gesprek aangegaan met inwoners, jongeren en kinderen en worden er veldbezoeken georganiseerd. Met het ophalen en inventariseren van alle informatie ontstaan er ontwikkelkaarten per wijk of dorpskern.

De visie BOSS ligt in concept klaar. De visie bestaat onder meer uit een aantal nieuwe speerpunten. De speerpunten zijn hieronder benoemd.

Wat zijn de nieuwe speerpunten?

 • Naast spelen krijgen bewegen, ontmoeten en sporten meer aandacht bij de inrichting van de openbare ruimte.
 • Plekken moeten elkaar versterken in een wijk of kern en gebruikers uitnodigen om te bewegen en ontmoeten.
 • De inrichting van plekken gaat voor meer variatie, uitdaging en sfeer zorgen. Ze worden meer uitgenodigd voor samen bewegen, ontmoeten, spelen en sporten.
 • Er is meer aandacht voor bereikbaarheid. Dat zorgt voor een leukere en veiligere openbare ruimte voor jong en oud.
 • De openbare ruimte maken we samen. Iedereen heeft ruimte nodig, ook doelgroepen met specifieke behoeften. Samen met bewoners en andere partners zorgt de gemeente voor een goed aanbod in de buitenruimte.
 • De gemeente draagt bij de inrichting van de openbare ruimte bij aan doelstellingen voor vergroening, waterinfiltratie, biodiversiteit, verkoeling, circulair werken, inclusie, sociale interactie en bewegen.

Waar kunnen we BOSS realiseren?

Vanuit het project BOSS zijn twee pilots gestart. Een in Bakhuizen en een in Lemmer.

Bakhuizen

In samenwerking met Dorpsbelang Bakhuizen is een dorpskaart ontwikkeld. De dorpskaart is omgezet naar acties op de volgende locaties:

 • Spelen in de buitenruimte aan It Skot
 • Spelen in de buitenruimte aan het Plantsoen
 • Ontmoeten en vergroenen aan bij de Bakhuister Haven

Tijdens de vergadering van plaatselijk Belang Bakhuizen, Mirns en Rijs op 13 mei 2024 hebben we aan de hand van het voorlopig ontwerp de acties aan inwoners laten zien. Er is tijdens de vergadering ingestemd met de acties en deze worden omgezet naar een definitief ontwerp. We verwachten de plannen eind 2024 uit te voeren. Het voorlopig ontwerp vindt u hieronder.

Lemstervaart

In de wijk Lemstervaart is samen met wijkvereniging De Steiger en sociaal werk De Kear een overzicht van de wijk gemaakt. Het overzicht laat zien hoe de speelruimtes en buitenruimtes er nu uitzien, welke leeftijdsopbouw aanwezig is en welke mogelijke acties nodig zijn om BOSS beter aan te laten sluiten bij de bewoners en het naar buiten gaan te stimuleren.

Tijdens de zogenaamde ‘strúntocht’ zijn we op 21 november 2023 met kinderen uit de wijk door de wijk gaan ‘strúnen’ en hebben we tekeningen laten zien van mogelijke acties. Tijdens de inloopmiddag/ avond op 27 maart 2024 konden volwassenen, aan de hand van sfeerbeelden, kennisnemen van de ideeën en aan ons laten weten wat zij graag doen in de buitenruimte.

Alle ontvangen reacties gaan we beoordelen en bundelen. We kijken samen naar welke punten we wel en niet meenemen in het voorlopig ontwerp. In een volgende bijeenkomst laten we het voorlopig ontwerp zien. De wijkkaart is omgezet naar acties op de volgende locaties.

 • Spelen in het groen aan de Barkentijn.
 • Spelen in de buitenruimte aan de Kotter.
 • Spelend sporten aan de Tjalk.
 • Spelen in de buiten ruimte aan de Smak.
 • Spelen in de buitenruimte aan de Schokker.

Tijdens de inloopbijeenkomst van donderdag 19 juni 2024 bij Wijkvereniging De Steiger hebben we aan de hand van het voorlopig ontwerp de acties aan inwoners laten zien. Er is tijdens de avond ingestemd met de acties en deze worden omgezet naar een definitief ontwerp. We verwachten de plannen eind 2024 uit te voeren. Het voorlopig ontwerp vindt u hieronder.

Voorlopig ontwerp de Schokker

Voorlopig ontwerp de Kotter

Voorlopig ontwerp de Barkentijn

Voorlopig ontwerp de Smak

Voorlopig ontwerp de Tjalk

Vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met via telefoonnummer 14 05 14 of ons contactformulier.