Camping Lemmer

De camping aan de Plattedijk is ontstaan in de jaren ’70. De camping bood plaats aan 225 stacaravans, met veel vaste gasten. Daarnaast was er een kampeerterrein met zo’n 30 vrije plaatsen. Op 28 oktober 2020 heeft de gemeenteraad besloten de huidige opzet van de camping per 1 november 2021 te beëindigen en de camping om te vormen tot een volledig toeristische camping (mix van toeristisch kamperen, camperplaatsen en verhuuraccommodaties). De huurovereenkomsten met de vaste gasten zijn per 31 oktober 2021 opgezegd.

Ontruiming camping

In de periode tot 1 juni 2022 zal de camping volledig worden ontruimd. De vaste gasten waren in de gelegenheid om hun plekken tot 1 februari 2022 zelf te ontruimen en leeg op te leveren. In de periode van 1 februari tot 1 juni 2022 zal alles wat niet door de vaste gasten is verwijderd, door en op kosten van de gemeente worden verwijderd.

Exploitatie op basis van erfpacht

De raad heeft op 27 oktober 2021 besloten de camping in erfpacht uit te gaan geven aan een nieuwe exploitant. Voor het selecteren van een nieuwe exploitant wordt een gespecialiseerde makelaar ingeschakeld. De voorwaarden waaronder de grond in erfpacht zal worden uitgegeven moeten nog nader worden vastgesteld. Voor een deel zal hier gedurende het proces om te komen tot een nieuwe exploitant nader inhoud aan worden gegeven.

Toekomstbestendig en toegankelijk

Het gaat om de exploitatie van 5,2 ha grond wat de gemeente in erfpacht gaat uitgeven. De ligging van de camping aan het IJsselmeer is uniek en de bestemming van de grond blijft dan ook toeristisch-recreatief.  Met een erfpachtconstructie kan de gemeente bovendien zorg blijven dragen voor de uitgangspunten: een camping met een gevarieerd aanbod, toegankelijk voor een breed publiek.

Realistisch en haalbaar

Door Van der Reest Advies is onderzocht welke vormen van exploitatie van de camping realistisch en haalbaar zijn. Er zijn verschillende scenario’s in beeld gebracht, waaronder verkoop en erfpacht. Bij erfpacht blijft de gemeente-eigenaar van de grond, zodat we de uitgangspunten kunnen blijven borgen. Hiermee blijft de gemeente ook zeggenschap houden over dat deel van de grond (0,3 ha) dat mogelijk nodig is, mocht er in de toekomst nog een aquaduct worden gerealiseerd.

Gevarieerd aanbod met nieuwe trends

Doel is om een haalbare en aantrekkelijk invulling te realiseren voor de camping. Wethouder Irona Groeneveld, portefeuillehouder ruimtelijk beheer: “We zijn blij met de instemming van de raad en het is nu aan een nieuwe exploitant om de camping in te richten, als deze maar ‘volledig toeristisch wordt’ en een mix aanbiedt van camperplaatsen, toeristisch kamperen en verhuuraccommodaties”. De nieuwe opzet van de camping moet voldoen aan de kwalificatie ‘volledig toeristisch’. Daarbij wordt gedacht aan een verhouding van ca 1/3 verhuuraccommodaties en 2/3 toerplekken (campers, caravans en tenten). Het is niet toegestaan om de verhuuraccommodaties te verkopen of uit te ponden. De verhuuraccommodaties moeten het jaar rond beschikbaar zijn voor de verhuur.

Makelaar

“Hierbij is ook het inspelen op nieuwe trends en behoeften belangrijk”, zegt Frans Veltman, wethouder toerisme en recreatie. “De inrichting van de camping moet een aanvulling zijn op het huidige aanbod in de omgeving. Om de procedure transparant te laten verlopen, is besloten om bij het kiezen van een nieuwe exploitant een gespecialiseerde makelaar in te schakelen. Hier kunnen we nu mee aan de slag”.

Exploitant maakt plan en investeert

De nieuwe exploitant maakt een plan voor de inrichting van de camping. Dit plan heeft de goedkeuring nodig van het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren. De exploitant neemt de investering van de nieuwe inrichting voor zijn rekening.

Planning

De gemeente is nu bezig met het selecteren van een nieuwe exploitant. Het streven is erop gericht om in oktober 2022 een besluit te nemen over de nieuwe exploitant van de camping. Vervolgens kan dan gestart worden met het herinrichten van de camping. Het streven is erop gericht om de camping in de loop van 2023 weer operationeel te hebben.