Gaswinning

Ons standpunt

De gemeente is tegen gaswinning. De gemeente heeft over dit onderwerp regelmatig contact met betrokken verenigingen van plaatselijk belang en voelt zich door hen gesterkt in dit standpunt.

Oldelamer / Tsjûkemar (instemmingsbesluit)

Het winningsplan Oldelamer gaat over gaswinning in een groot gebied aan de oostzijde van onze gemeente in de buurt van Delfstrahuizen en het Tsjûkemar.

Rottum (ontwerp winningsplan)

In 2018 werd bij ons duidelijk dat er concrete plannen waren voor gaswinning in een gasveld genaamd Rottum. Wij mochten als zogenaamde overlegpartner een advies geven over het winningsplan.

Meer informatie over gaswinning

Er is op internet veel informatie te vinden over gaswinning. We hebben een aantal interessante sites voor u verzameld.