Gaswinning

Meer informatie over gaswinning

Er is op internet veel informatie te vinden over gaswinning. We hebben een aantal interessante sites voor u verzameld.

Gaswinning uit kleine gasvelden

De gaswinning buiten het gasveld Groningen wordt door het ministerie gekwalificeerd als gaswinning uit kleine gasvelden. Op Rijksoverheid.nl staat meer informatie over het hoe en waarom van deze gaswinning.

Schade door gaswinning

In 2020 is er een landelijke commissie mijnbouwschade opgericht. Deze commissie behandelt alle schademeldingen als gevolg van mijnbouw, waaronder gaswinning.

In Fryslân is er de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân.

NLOG

Op NLOG verzamelt TNO in opdracht van het Ministerie van EZK veel informatie over de opsporing en winning van gas en geothermie in Nederland. Er is een interactieve kaart met daarop onder andere alle opsporingsvergunningen, gasvelden en boorlocaties. Daarnaast worden ook de lopende procedures gepubliceerd, voor zover die ter inzage liggen.

Vermilion

Wat merkt de inwoner van seismisch onderzoek?