Gaswinning

Oldelamer / Tsjûkemar (instemmingsbesluit)

Het winningsplan Oldelamer gaat over gaswinning in een groot gebied aan de oostzijde van onze gemeente in de buurt van Delfstrahuizen en het Tsjûkemar. Omdat de winning plaats zal vinden vanuit een boorlocatie bij Oldelamer heeft het winningsplan die naam gekregen.

Ontwerp instemmingsbesluit 2019

Eind 2019 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een zogenaamd ‘ontwerp instemmingsbesluit’ voor het winningsplan Oldelamer ter inzage gelegd. In het ontwerp instemmingsbesluit geeft het ministerie aan waarom zij in willen stemmen met deze gaswinning. Op dat ontwerp kon iedereen een zogenaamde zienswijze indienen. In een zienswijze geef je aan wat je van dat besluit vindt. Er zijn ruim 300 zienswijzen ingediend. Ook wij hebben een zienswijze ingediend, omdat wij ook deze gaswinning niet zien zitten.   

Zienswijzen OldelamerDownloaden

Instemming augustus 2020

Het ministerie heeft in augustus 2020 ondanks de bezwaren besloten toch een instemmingsbesluit te nemen.