Gaswinning

Ons standpunt

De gemeente is tegen gaswinning. In april 2015 heeft de gemeenteraad al besloten dat geen medewerking wordt verleend aan proefboringen, gaswinning en de daarbij behorende werkzaamheden. Dit standpunt blijft onveranderd. De gemeente heeft over dit onderwerp regelmatig contact met betrokken verenigingen van plaatselijk belang en voelt zich door hen gesterkt in dit standpunt.

Raadsbesluit april 2015 (agendapunt 6)

Invloed van de gemeente beperkt

Het tegenhouden van gaswinning is moeilijk. Gaswinning wordt gezien als nationaal belang en het verlenen van toestemming is dan ook een bevoegdheid van het Rijk. We zullen er wel alles doen om ons standpunt te laten weten aan het Rijk en organisaties die aan gaswinning willen gaan doen.

Voordat er daadwerkelijk gas gewonnen wordt, moeten er veel procedures doorlopen worden. Daarbij zijn ook veel verschillende overheidslagen (landelijk, provinciaal, gemeentelijk) betrokken. De gemeente heeft daarbij ook een rol, die bij elke stap in het proces verschilt. Op deze pagina lichten we de status van verschillende gaswinningsprojecten binnen onze gemeentegrenzen toe.

Aan het eind van de pagina hebben we nog een aantal interessante links naar andere websites toegevoegd waar u meer informatie kunt vinden over gaswinning in Nederland.

Vragen over gaswinning in De Fryske Marren?

Hebt u vragen over de gaswinning binnen onze gemeente? Neem dan contact met ons op.