Gaswinning

Rottum (ontwerp winningsplan)

In 2018 werd bij ons duidelijk dat er concrete plannen waren voor gaswinning in een gasveld genaamd Rottum. Dit gasveld ligt op de grens van gemeenten Heerenveen, Weststellingwerf en grotendeels in gemeente De Fryske Marren. Wij mochten als zogenaamde overlegpartner een advies geven over het winningsplan. Ons advies was om direct te stoppen met verdere besluitvorming omdat de gevolgen van gaswinning onduidelijk zijn voor onze inwoners en ondernemers.

Een volgende stap zou een ontwerp instemmingsbesluit zijn. Tot op heden (juli 2020) is die stap nog niet gezet door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Nieuwsbericht: Weststellingwerf wil niet meewerken aan gaswinning Kooiweg

Weststellingwerf: Agenda Algemene Raadscommissie maandag 17 januari 2022