Groenwerkzaamheden Lemmer Noord

Groen in gemeente De Fryske Marren levert een bijdrage aan een veilig en prettig leefklimaat en vergroot de ecologische waarde. Dit uitgangspunt komt uit onze Groenvisie 2023 – 2027. Dit jaar zetten we voor het eerst deze buurtgerichte aanpak in om het groen aan te pakken.

We gaan de komende jaren aan de slag met het op orde brengen van het gewenste kwaliteits- en veiligheidsniveau van groen. Bestaand groen gaan we duurzaam en planmatig vervangen door een wijk, dorp of stad in zijn geheel aan te pakken. We kijken daarbij ook naar de waarde van bestaand groen, zoals bomen en kijken naar geschikte plekken waar we de biodiversiteit kunnen verhogen. Op die manier realiseren we binnen de bebouwde kom een veilig en netjes groenbeheer.

Welke stappen worden er gezet?

Elk jaar wordt een renovatie opgestart. Bij het uitwerken van prioriteiten kijken we naar de onderdelen veiligheid, biodiversiteit en netheid. Ook kijken we naar plekken waar we werk met werk kunnen maken. Bijvoorbeeld op plekken waar het straatwerk wordt aangepakt of de riolering. Op die manier blijft overlast van werkzaamheden zo beperkt mogelijk. Per renovatieproject inventariseren we welke maatregelen nodig zijn voor het gewenste kwaliteits- en veiligheidsniveau van groen.

Inwoners hebben tijdens een inloopavond gelegenheid gekregen om kennis te nemen van de planning, vragen te stellen en konden suggesties doorgeven.

Waar starten de werkzaamheden?

In juni 2024 zijn de werkzaamheden van start gegaan in een drietal buurtblokken van de Sterrenbuurt in Lemmer Noord. Het gaat om fase 1 en 2. Aansluitend, medio oktober 2024 worden renovatiewerkzaamheden in fase 3 opgepakt en voor deze fase wordt er een inloopavond georganiseerd.

De werkzaamheden bestaan uit het machinaal verwijderen van bomen die niet vitaal zijn of onvoldoende onder- of bovengrondse groeiruimte hebben om tot een volwassen boom uit te groeien. De boomwortels worden afhankelijk van de plaats weggevreesd of machinaal uit de grond verwijderd. We planten meer bomen waar dat mogelijk is en maken daarvoor een geschikt plantvak.

De begroeiing van heesters en vaste planten worden machinaal verwijderd en wortels uitgezeefd. De bestaande grond wordt aangevuld en vermengd met voedingsrijke grond, zodat planten voldoende voedingsstoffen hebben om te groeien.

Percelen die zijn ingericht als gazon blijven gazon. In enkele gevallen vervangen we gazon door plantvak.

Fase 1

Gemini, weegschaal, Castor, Pollux, Schorpioen en een deel van de Brekkenweg.


  • Start rooiwerk juni 2024
  • Start plantwerk oktober 2024

Fase 2

Betelgeuz, Wega, Aldebaran en Sirius


  • Start rooiwerk juni 2024
  • Start plantwerk oktober 2024

Fase 3

Orion, Pegasus, Wageman, Zevengesternte, Grote Beer en Kleine Beer.


  • Start rooiwerk november 2024
  • Start plantwerk februari 2025

Groenrenovatie

Groen geeft identiteit en beleving aan plekken en gebieden. De diversiteit aan groen in het dorp, en het omliggende landschap vormt een uniek en waardevol geheel. Conform onze groenvisie willen we dat het groen positief bijdraagt aan een goede leefbaarheid en gezonde economie binnen De Fryske Marren.

Bloemrijk mengsel
Sfeerimpressie speelplaats Gemini te Lemmer

Spelen

Openbaar groen biedt speelruimte voor kinderen van alle leeftijdsgroepen. Bij de inrichting van een speelplek staan spel en veiligheid centraal.

Speelplekken die speciaal zijn ingericht met speeltoestellen nodigen uit tot spelen. Speelplekken die niet speciaal zijn ingericht met speeltoestellen bieden ruimte om te spelen op een natuurlijke manier, afhankelijk van de fantasie van de spelende kinderen.

Biodiversiteit

Groen in de wijk verbetert de kwaliteit van de leefomgeving, heeft een positief effect op de gezondheid van mensen, de beleving van de openbare ruimte en op de waarde van woningen.

Beplanting

Heesters

Binnen de bebouwde kom zorgt kleurrijk en gevarieerd groen ervoor dat niet alleen bestuivende insecten beter gedijen, maar ook andere fauna zoals vogels en zoogdieren. Daarvoor is het wel zinvol dat we extra aandacht schenken aan het creëren van voldoende voedsel en schuilplaatsen.

Vaste planten

Vaste planten in openbaar groen hebben een positieve invloed op onze leefomgeving. Ze zorgen voor aantrekkelijke locaties voor zowel bezoekers als bewoners. Bovendien zijn ze goed voor ons welzijn, het klimaat en de biodiversiteit.