Onderzoek langdurig azc

Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) heeft het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren gevraagd om mee te werken aan de komst van een langdurige opvanglocatie voor asielzoekers. De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 11 maart 2024 door middel van een motie het college gevraagd een plan van aanpak/startnotitie op te stellen, waarin in ieder geval meegenomen wordt:

  • In gemeente De Fryske Marren opvang te organiseren;
  • Wat is de uitwerking van de spreidingswet;
  • Hoe lopen de pilots van het COA aangaande kleine azc’s;
  • Een gedegen communicatieplan;
  • Waar moeten locaties aan voldoen voor kleine azc’s;
  • Hoe kunnen we hier een Wikselwurk project van maken.

Het is nog niet bekend wanneer de gemeenteraad het plan van aanpak bespreekt.

Relevante links

Tijdelijk azc Balk

De gemeenteraad van De Fryske Marren heeft in de raadsvergadering van 29 november 2023 besloten om het azc in Balk open te houden tot uiterlijk 1 oktober 2026. Het maximale aantal opvangplekken wordt vanaf 1 januari 2024 door reguliere uitstroom geleidelijk naar het maximum van 225 (in lijn met de geest van de spreidingswet) afgeschaald.