Regels en beleid

Beleid

Relevante beleidsstukken van de gemeente o.a.het coalitieakkoord.

Coalitieakkoord

Dit akkoord is de basis voor het besturen van gemeente De Fryske Marren voor de periode 2018-2022. Coalitiepartners CDA, FNP en VVD hebben in dit akkoord inhoudelijke uitgangspunten, doelstellingen en op beperkte schaal resultaten geformuleerd. Het akkoord is de basis voor het uitdagend, stabiel en doelmatig besturen van de gemeente. Met ambitie gaan de partijen de uitdaging aan om de verbinding met de inwoners, bezoekers en werkenden in gemeente De Fryske Marren aan te halen en te versterken.