Beleid

Relevante beleidsstukken van de gemeente o.a.het coalitieakkoord.

Coalitieakkoord

Vol vertrouwen presenteren de vier coalitiepartijen het coalitieakkoord ‘Fûnemint foar moarn’ voor de periode 2022–2026. Met dit akkoord verwachten de partijen een stevig fundament neer te leggen voor de komende jaren.