In het register van verwerkingen kunt u zien waarvoor wij persoonsgegevens gebruiken.

De gemeente is verplicht een register van verwerkingen bij te houden. Hierin is vastgelegd:

  • Wie (college/burgemeester/raad) verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking;
  • Wat het doel is van de gegevensverwerking;
  • Van welke categorie├źn betrokkenen persoonsgegevens worden verwerkt en welke persoonsgegevens er worden verwerkt;
  • De eventuele verstrekking van persoonsgegevens aan derden;
  • De bewaar- en vernietigingstermijnen;
  • De getroffen beveiligingsmaatregelen.

De gemeente neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, zodat ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen worden gegaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).