Om de verspreiding van het virus te voorkomen, gelden er extra maatregelen op basisscholen en bij de kinderopvang.

Algemene informatie onderwijs en kinderopvang

Op de website van Rijksoverheid vindt u meer informatie over de gevolgen voor (gast)ouders, kinderopvangorganisaties, scholieren en het onderwijs door de uitbraak van het coronavirus.

Testen met prioriteit

Leraren en ander onderwijspersoneel hebben en houden prioriteit bij de gewone teststraat van de GGD.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Op de website Rijksoverheid.nl/coronavirus staat de meest actuele landelijke informatie. Wanneer u specifieke vragen hebt over de situatie in De Fryske Marren kunt u telefonisch contact opnemen via 14 05 14 of een e-mail te sturen.

Tegemoetkoming ouders voor doorbetalen kinderopvangfactuur tijdens sluitingsperiode

Ouders ontvangen van de overheid een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage die zij hebben doorbetaald terwijl de kinderopvang verplicht gesloten was. Tijdens de sluitingsperioden is aan ouders de oproep gedaan hun reguliere facturen door te betalen. Zo behouden zij hun plek op de kinderopvang en hun eventuele kinderopvangtoeslag. Daarnaast werden kinderopvangorganisaties op die manier voorzien in de nodige financiële continuïteit, inclusief de mogelijkheid om noodopvang aan te bieden.

Afgelopen week is in een brief aan de Tweede Kamer meer bekend gemaakt over de tegemoetkomingsregelingen. Daarbij is sprake van drie verschillende doelgroepen:

 1. Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen
  Deze ouders hebben voor de eerste sluitingsperiode (voorjaar 2020) reeds een tegemoetkoming ontvangen. Ook de tweede tegemoetkoming zal door de SVB automatisch worden overgemaakt naar ouders die tijdens de sluitingsperiode kinderopvangtoeslag hebben ontvangen. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op de gegevens die bij Toeslagen bekend zijn voor de kinderopvangtoeslag. Ouders hoeven dus zelf geen aanvraag te doen. U hoeft uw kinderopvangtoeslag niet vanwege de sluiting aan te passen. Wel is het altijd belangrijk om uw kinderopvangtoeslaggegevens bij de Belastingdienst over uw reguliere gebruik actueel te houden. Bijvoorbeeld als het aantal uren in uw contract verandert of als uw inkomen verandert. De planning is dat de tegemoetkoming in april wordt uitbetaald. Dit is echter afhankelijk van hoe snel de BSO weer open gaat.
   
 2. Ouders met een overheidsbijdrage o.b.v. gemeentelijke regelingen
  Ouders die voor de kinderopvang een financiële bijdrage ontvangen op basis van gemeentelijke regelingen (VE, SMI, kortdurend peuteraanbod) krijgen net als voor de eerste sluitingsperiode een tegemoetkoming via hun gemeente. Gemeenten krijgen hiervoor budget van de Rijksoverheid.
   
 3. Personen die de kinderopvang volledig zelf betalen zonder overheidsbijdrage
  Ook aan deze doelgroep is gevraagd om de factuur van de kinderopvang door te betalen. Tegelijkertijd wacht deze doelgroep helaas ook nog op een tegemoetkoming voor de sluiting van de kinderopvang in het voorjaar van 2020. Zij kunnen binnenkort voor beide sluitingsperioden tegelijkertijd een tegemoetkoming aanvragen bij de SVB, onder andere door de betaalde kinderopvangfacturen aan te leveren. Het aanvraagproces is nodig omdat de Rijksoverheid niet over gegevens van het kinderopvanggebruik van deze personen beschikt. Dit proces neemt daarom meer tijd in beslag dan de uitbetaling aan ouders met kinderopvangtoeslag. Naar verwachting zal het aanvraagloket bij de SVB per 1 mei 2021 openen. Deze planning is wel afhankelijk van hoe snel de BSO weer open gaat. We beseffen dat het vervelend is voor mensen dat ze nog langer moeten wachten op hun tegemoetkoming en vragen om hun begrip daarvoor.

Meer informatie over de tegemoetkomingen is te vinden op: informatie voor ouders | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl. Deze pagina wordt steeds bijgewerkt wanneer er meer informatie bekend komt.