Om de verspreiding van het virus te voorkomen, gelden er extra maatregelen op basisscholen en bij de kinderopvang.

Algemene informatie onderwijs en kinderopvang

Op de website van Rijksoverheid vindt u meer informatie over de gevolgen voor (gast)ouders, kinderopvangorganisaties, scholieren en het onderwijs door de uitbraak van het coronavirus.

Testen met prioriteit

Leraren en ander onderwijspersoneel hebben en houden prioriteit bij de gewone teststraat van de GGD.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Op de website Rijksoverheid.nl/coronavirus staat de meest actuele landelijke informatie. Wanneer u specifieke vragen hebt over de situatie in De Fryske Marren kunt u telefonisch contact opnemen via 14 05 14 of een e-mail te sturen.

Kinderopvang: noodopvang tijdens lockdown

Regels als een kind (verkoudheids)klachten heeft

Wanneer kinderen wel of niet naar de noodopvang mogen, staat op de pagina 'Veelgestelde vragen gezinnen met kinderen en quarantaine'.

Cruciale beroepen

Ouders met cruciale beroepen kunnen gebruik maken van de noodopvang. Door deze noodopvang kunnen zij gewoon naar hun werk en bijdragen aan het draaiend houden van de samenleving. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting. Bekijk de lijst met cruciale beroepen.

Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de kinderen toch naar de noodopvang brengen.

De scholen zijn tijdens de reguliere schooltijden verantwoordelijk voor de noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen of kwetsbare kinderen

Let op: noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang én voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken.

Niet factureren extra uren noodopvang aan ouders

Noodopvang door de kinderopvang wordt in principe met gesloten beurzen georganiseerd. Kinderopvangorganisaties wordt dus gevraagd extra noodopvang om-niet aan te bieden. Brancheorganisaties hebben de kinderopvangorganisaties hier ook toe opgeroepen. Dit betekent dat kinderopvangorganisaties alleen de reguliere (contract)uren aan ouders facturen, waarbij geldt dat de kinderopvangtoeslag doorloopt en dat ouders een tegemoetkoming ontvangen voor de eigen bijdrage die ze daarbij betalen tot aan het maximum uurtarief.

Ouders is gevraagd hun factuur (reguliere uren) voor de kinderopvang door te betalen, ook als zij vanwege de sluiting geen gebruik kunnen maken van kinderopvang. Hiermee worden kinderopvangorganisaties voorzien in de nodige continuïteit inclusief de mogelijkheid om eventuele extra uren noodopvang aan te bieden. Ouders ontvangen achteraf een tegemoetkoming van de overheid voor de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief voor de reguliere (contract)uren kinderopvang. Er is, anders dan in het voorjaar van 2020, geen extra budget vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor gemeenten om eventuele extra kosten, die kinderopvangorganisaties maken ten behoeve van noodopvang, te vergoeden.

Financiering noodopvang

 • De noodopvang wordt binnen de reguliere contracturen met de kinderopvang/BSO aangeboden. Dit gaat voor zowel de scholen als voor de kinderopvang in principe met gesloten beurzen.
 • Er is, net als in het voorjaar, sprake van een financiële tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs voor ouders die de facturen voor de kinderopvang/BSO doorbetalen.

Ouders ontvangen opnieuw een compensatie voor de eigen bijdrage kinderopvang

Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen.

De gemeente heeft geen regierol

De scholen en opvangorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de noodopvang. De gemeente is wel coördinerend voor de opvang van kinderen in een kwetsbare positie. Daarnaast zijn wij natuurlijk beschikbaar voor vragen en faciliteren wij het netwerkoverleg.

Is er sprake van een kwetsbare situatie?

Neem dan contact op met het sociaal wijkteam jeugd. Het sociaal wijkteam is van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 05 14 (zonder kengetal).

Waar kan ik terecht voor vragen?

Op de website www.rijksoverheid.nl/coronavirus staat de meest actuele landelijke informatie. Voor vragen over noodopvang in gemeente De Fryske Marren kunt u contact met ons opnemen via het algemene telefoonnummer 14 05 14 of door een e-mail te sturen.

Tegemoetkoming ouders voor doorbetalen kinderopvangfactuur tijdens sluitingsperiode

Ouders ontvangen van de overheid een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage die zij hebben doorbetaald terwijl de kinderopvang verplicht gesloten was. Tijdens de sluitingsperioden is aan ouders de oproep gedaan hun reguliere facturen door te betalen. Zo behouden zij hun plek op de kinderopvang en hun eventuele kinderopvangtoeslag. Daarnaast werden kinderopvangorganisaties op die manier voorzien in de nodige financiële continuïteit, inclusief de mogelijkheid om noodopvang aan te bieden.

Afgelopen week is in een brief aan de Tweede Kamer meer bekend gemaakt over de tegemoetkomingsregelingen. Daarbij is sprake van drie verschillende doelgroepen:

 1. Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen
  Deze ouders hebben voor de eerste sluitingsperiode (voorjaar 2020) reeds een tegemoetkoming ontvangen. Ook de tweede tegemoetkoming zal door de SVB automatisch worden overgemaakt naar ouders die tijdens de sluitingsperiode kinderopvangtoeslag hebben ontvangen. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op de gegevens die bij Toeslagen bekend zijn voor de kinderopvangtoeslag. Ouders hoeven dus zelf geen aanvraag te doen. U hoeft uw kinderopvangtoeslag niet vanwege de sluiting aan te passen. Wel is het altijd belangrijk om uw kinderopvangtoeslaggegevens bij de Belastingdienst over uw reguliere gebruik actueel te houden. Bijvoorbeeld als het aantal uren in uw contract verandert of als uw inkomen verandert. De planning is dat de tegemoetkoming in april wordt uitbetaald. Dit is echter afhankelijk van hoe snel de BSO weer open gaat.
   
 2. Ouders met een overheidsbijdrage o.b.v. gemeentelijke regelingen
  Ouders die voor de kinderopvang een financiële bijdrage ontvangen op basis van gemeentelijke regelingen (VE, SMI, kortdurend peuteraanbod) krijgen net als voor de eerste sluitingsperiode een tegemoetkoming via hun gemeente. Gemeenten krijgen hiervoor budget van de Rijksoverheid.
   
 3. Personen die de kinderopvang volledig zelf betalen zonder overheidsbijdrage
  Ook aan deze doelgroep is gevraagd om de factuur van de kinderopvang door te betalen. Tegelijkertijd wacht deze doelgroep helaas ook nog op een tegemoetkoming voor de sluiting van de kinderopvang in het voorjaar van 2020. Zij kunnen binnenkort voor beide sluitingsperioden tegelijkertijd een tegemoetkoming aanvragen bij de SVB, onder andere door de betaalde kinderopvangfacturen aan te leveren. Het aanvraagproces is nodig omdat de Rijksoverheid niet over gegevens van het kinderopvanggebruik van deze personen beschikt. Dit proces neemt daarom meer tijd in beslag dan de uitbetaling aan ouders met kinderopvangtoeslag. Naar verwachting zal het aanvraagloket bij de SVB per 1 mei 2021 openen. Deze planning is wel afhankelijk van hoe snel de BSO weer open gaat. We beseffen dat het vervelend is voor mensen dat ze nog langer moeten wachten op hun tegemoetkoming en vragen om hun begrip daarvoor.

Meer informatie over de tegemoetkomingen is te vinden op: informatie voor ouders | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl. Deze pagina wordt steeds bijgewerkt wanneer er meer informatie bekend komt.