Schulden

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt helemaal voor schulden. Heeft u moeite met het op orde houden en het regelen van uw (financiële) administratie? Wij helpen u!

Zelf schulden oplossen

Heeft u schulden? Zoek zo snel mogelijk een oplossing en ga zelf aan de slag. De website zelf je schulden regelen is er om u met beginnende financiële problemen te helpen, een oplossing te vinden en uw financiën weer op de rails te krijgen.

In de gemeente zijn verschillende organisaties actief die u kunnen helpen bij het oplossen van schulden. Lukt het u niet om het zelf of met hen op te lossen? Dan kunt u contact opnemen met het sociaal wijkteam.

Heeft u schulden die u niet kunt oplossen?

Vraag dan de gemeente om hulp. U neemt contact op met het sociaal wijkteam via het telefoonnummer 14 05 14 (zonder kengetal). Binnen 2 weken wordt er een afspraak met u gemaakt. Samen met u zoeken we naar een oplossing. We kijken naar wat u zélf kunt doen en wat de gemeente voor u kan betekenen. Gemeente De Fryske Marren is aangesloten bij de Kredietbank.

Crisismelding

Dreigt u uit huis gezet te worden? Of wordt uw gas, water of licht binnenkort afgesloten door betalingsachterstanden? Neem dan direct contact op met het sociaal wijkteam via het telefoonnummer: 14 05 14 (zonder kengetal). Binnen 3 werkdagen maakt het sociaal wijkteam een afspraak. Per direct wordt er door het sociaal wijkteam geprobeerd om de uitzetting of afsluiting te voorkomen.

Voor ondernemers

Ondernemers met financiële problemen, die wonen in gemeente De Fryske Marren, kunnen voor schuldhulpverlening terecht bij Bureau Zuidweg en Partners. Ook ex-ondernemers kunnen voor schuldhulpverlening terecht bij Bureau Zuidweg en Partners. Het uitgangspunt is dat de (ex)ondernemer zelf het traject betaald. U wordt toegelaten als u niet langer dan een jaar geleden nog bij de Kamer van Koophandel stond ingeschreven.