Venten

Venten (of colporteren) kunt u bij ons uitvoeren zonder vergunning of melding. Op voorwaarde dat het gemeentelijke gronden en water betreft.

Het gaat bij venten om kortdurend stilstaan of stilliggen als er klanten aanwezig zijn. Het stilstaan zonder klanten, kortdurend of niet, is niet toegestaan bij venten. Andere grondeigenaren eisen mogelijk wel dat u toestemming vraagt voordat u gaat venten op hun wateren of gronden.

Venten en collecteren

Van venten is sprake wanneer voor de te venten goederen een vergoeding wordt gevraagd. Bij collecteren wordt alleen geld of goederen gevraagd voor het goede doel zonder reële tegenprestatie. Als u geld of goederen wilt ophalen voor een goed doel dan kunt u dat in onze gemeente doen zonder vergunning of melding.

Venten en een standplaatsvergunning

Het onderscheid tussen venten en het innemen van een standplaats betreft de aanwezigheid van klanten. Het tijdelijk stilstaan in afwachting van klanten is geen venten, hier is een standplaatsvergunning voor nodig. Venten kan zowel op straat als op het water plaatsvinden.

Meer weten?

Belt u dan met telefoonnummer 14 05 14 of kom langs op het gemeentehuis in Joure of op het servicepunt in Balk of Lemmer.