Aanvragen vervangende stempas

De stempassen moeten op 23 mei 2024 zijn bezorgd. Bent u uw stempas kwijt? Of heeft u geen stempas ontvangen? Vraag dan bij de gemeente waar u op 23 april 2024 (datum kandidaatstelling) ingeschreven stond een vervangende stempas aan.

U kunt een vervangende stempas op verschillende manieren aanvragen.

Digitaal aanvragen

U kunt online een vervangende stempas aanvragen

Schriftelijk aanvragen

U kunt schriftelijk een verzoek doen voor een vervangende stempas. Het formulier dat u hiervoor nodig heeft kunt u afhalen, aanvragen bij bureau verkiezingen (maak hiervoor een afspraak) of download hier het formulier J8 vervangende stempas.

Mondeling aanvragen

U kunt uw kiezerspas mondeling aan de balie aanvragen (maak hiervoor een afspraak) tot woensdag 5 juni 2024 12.00 uur, bij het gemeentehuis in Joure of het servicepunt in Balk of Lemmer. U krijgt uw vervangende stempas direct mee.

Stemmen

Als u gaat stemmen moet u ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door:
Bureau verkiezingen
Herema State 1
8501 AA Joure