Locaties verkiezingsborden

  • Alle politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen mogen gratis zonder melding of vergunning een verkiezingsaffiche aanplakken.
  • De politieke partijen zorgen zelf voor het aanplakken van het verkiezingsaffiche.
  • Per verkiezingsbord mag maximaal één affiche/poster met een A2-formaat (42 cm x 60 cm) per politieke partij worden aangebracht.
  • Er wordt gebruik gemaakt van een goede kwaliteit behangplaksel (geen andere hechtmiddelen gebruiken zoals lijm, punaises enzovoorts, in verband met mogelijke beschadiging van de borden).
  • Bij het aanplakken blijft zoveel mogelijk vrije ruimte over voor andere verkiezingsaffiches.
  • Het is niet toegestaan over andere verkiezingsaffiches heen te plakken.
  • De verkiezingsaffiche mag niet in strijd zijn met de doelstelling van de verkiezing, de openbare orde en/of de goede zeden.
  • De verkiezingsborden worden in de week van 25 september 2023 geplaatst en uiterlijk in de week van 4 december 2023 verwijderd.

Overzicht locaties

1.HaskerhorneJousterweg (nabij huisnummer 6)
2.JoureDouwe Egberts Plein (naast Sari Wereldmodewinkel)
3.JoureDe Merk
4.RottumHoek Badweg – Binnendyk
5.Sint NicolaasgaRotonde Lemmerweg – Tsjûkemarwei – Westend
6.TerkapleHoek Fjildwei – Buorren
7.LemmerHoek Parkstraat – Straatweg
8.LemmerLemstervaart, begin Schouw
9.EchtenerbrugHoek Duimstraat – Hoofdweg
10.BalkWilhelminastraat hoek Lorbuorren – Westerbuorren voor bushalte richting rotonde
11.BalkHoek Wikelerdyk – Eastwâl
12.SlotenHoek Jerdensdijk – Spanjaardsdyk
13.OudemirdumDriehoekje De Brink – De Kwikkebei – Star Numanwei