Locaties verkiezingsborden

  • Alle politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen mogen gratis zonder melding of vergunning een verkiezingsaffiche aanplakken;
  • De politieke partijen zorgen zelf voor het aanplakken van het verkiezingsaffiche;
  • Per verkiezingsbord mag maximaal één affiche/poster met een A2-formaat (42 cm x 60 cm) per politieke partij worden aangebracht;
  • Er wordt gebruik gemaakt van een goede kwaliteit behangplaksel (geen andere hechtmiddelen gebruiken zoals lijm, punaises enzovoorts, in verband met mogelijke beschadiging van de borden);
  • Bij het aanplakken blijft zoveel mogelijk vrije ruimte over voor andere verkiezingsaffiches;
  • Het is niet toegestaan over andere verkiezingsaffiches heen te plakken;
  • De verkiezingsaffiche mag niet in strijd zijn met de doelstelling van de verkiezing, de openbare orde en/of de goede zeden.
  • De verkiezingsborden worden in de week van 22 april 2024 geplaatst en uiterlijk in de week van 14 juni 2024 verwijderd.

Overzicht locaties

1.HaskerhorneJousterweg (nabij huisnummer 6)
2.JoureDouwe Egberts Plein (naast Sari Wereldmodewinkel)
3.JoureDe Merk
4.RottumHoek Badweg – Binnendyk
5.Sint NicolaasgaRotonde Lemmerweg – Tsjûkemarwei – Westend
6.TerkapleHoek Fjildwei – Buorren
7.LemmerHoek Parkstraat – Straatweg
8.LemmerLemstervaart, begin Schouw
9.EchtenerbrugHoek Duimstraat – Hoofdweg
10.BalkWilhelminastraat hoek Lorbuorren – Westerbuorren voor bushalte richting rotonde
11.BalkHoek Wikelerdyk – Eastwâl
12.SlotenHoek Jerdensdijk – Spanjaardsdyk
13.OudemirdumDriehoekje De Brink – De Kwikkebei – Star Numanwei