Locaties verkiezingsborden

  • Alle politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen mogen gratis zonder melding of vergunning een verkiezingsaffiche aanplakken.
  • De politieke partijen zorgen zelf voor het aanplakken van het verkiezingsaffiche.
  • Eén affiche/poster met een A2-formaat (42 cm x 60 cm) per politieke partij per bord aanbrengen.
  • Gebruikmaken van een goede kwaliteit behangplaksel (geen andere hechtmiddelen gebruiken zoals lijm, punaises enzovoorts, in verband met mogelijke beschadiging van de borden).
  • Bij het aanplakken zoveel mogelijk vrije ruimte over te laten blijven voor andere verkiezingsaffiches.
  • Niet toegestaan over andere verkiezingsaffiches heen te plakken.
  • De verkiezingsaffiche mag niet in strijd zijn met de doelstelling van de verkiezing, de openbare orde en/of de goede zeden.
  • De verkiezingsborden worden uiterlijk twee weken na de peildatum kiesgerechtigheid (= 30 januari 2023) geplaatst. Plakken is mogelijk vanaf 15 februari 2023.
  • De verkiezingsborden worden uiterlijk twee weken na de verkiezing verwijderd (= uiterlijk 31 maart 2023).

Overzicht locaties

1.HaskerhorneJousterweg (nabij huisnummer 6)
2.JoureDouwe Egberts Plein (naast Sari Wereldmodewinkel)
3.JoureDe Merk
4.RottumHoek Badweg – Binnendyk
5.Sint NicolaasgaRotonde Lemmerweg – Tsjûkemarwei – Westend
6.TerkapleHoek Fjildwei – Buorren
7.LemmerHoek Parkstraat – Straatweg
8.LemmerLemstervaart, begin Schouw
9.EchtenerbrugHoek Duimstraat – Hoofdweg
10.BalkWilhelminastraat hoek Lorbuorren – Westerbuorren voor bushalte richting rotonde
11.BalkHoek Wikelerdyk – Eastwâl
12.SlotenHoek Jerdensdijk – Spanjaardsdyk
13.OudemirdumDriehoekje De Brink – De Kwikkebei – Star Numanwei