Meer informatie en contact

Op onderstaande website vindt meer informatie over de verkiezingen.

Contact

Hoe krijg ik meer informatie over verkiezingen?

Bij het bureau verkiezingen op het gemeentehuis in Joure kunt u alle informatie verkrijgen met betrekking tot de verkiezingen.
Dit geldt ook voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Het bezoekadres is: Herema State 1, 8501 AA in Joure.
Telefonisch zijn wij bereikbaar via 14 05 14 (zonder kengetal).
Het e-mailadres voor de verkiezingen is verkiezingen@defryskemarren.nl.