Meer informatie en contact

Hoe krijg ik meer informatie over verkiezingen?

Bij het bureau verkiezingen in het gemeentehuis in Joure kunt u alle informatie verkrijgen met betrekking tot de verkiezingen.
Het bezoekadres is: Herema State 1, 8501 AA in Joure.
Dit zijn onze Openingstijden.
Telefonisch zijn wij bereikbaar via 14 05 14 (zonder kengetal).
Het e-mailadres voor de verkiezingen is verkiezingen@defryskemarren.nl.