Deze pagina is verlopen.

Stemmen in een andere gemeente

Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Voor het aanvragen van een kiezerspas is een geldig legitimatiebewijs nodig.

Aanvragen kiezerspas

U kunt een kiezerspas op verschillende manieren aanvragen:

Digitaal aanvragen

U kunt online een kiezerspas aanvragen.

Schriftelijk aanvragen

U kunt schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. Het formulier dat u hiervoor nodig heeft kunt u afhalen, aanvragen bij bureau verkiezingen (maak hiervoor een afspraak) of download hier het formulier K6 Kiezerspas.

Mondeling aanvragen

U kunt uw kiezerspas mondeling aan de balie aanvragen (maak hiervoor een afspraak) tot woensdag 5 juni 2024 12.00 uur, bij het gemeentehuis in Joure of het servicepunt Balk of Lemmer. U krijgt uw kiezerspas direct mee.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.

Stemmen

Als u gaat stemmen moet u ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door:
Bureau verkiezingen
Herema State 1
8501 AA Joure