Stemmen vanuit het buitenland

Bent u op 6 juni 2024 tijdens de Europees Parlementsverkiezing in het buitenland?  

Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En staat u nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Stem dan via een schriftelijke volmacht of per brief.

Per brief stemmen

U kunt ook per brief stemmen vanaf uw tijdelijke buitenlandse adres. Daarvoor heeft u een buitenlands postadres nodig. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente Den Haag. Dat kan via een formulier (model M 3) op website van gemeente Den Haag: 

U zorgt ervoor dat de volledige aanvraag, ondertekend en met kopie van het geldige Nederlandse identiteitsdocument, uiterlijk 10 mei 2024 door de gemeente Den Haag ontvangen is. Daar wordt uw aanvraag beoordeeld en wordt een briefstembewijs verzonden naar het tijdelijke buitenlandse adres. U kunt dan niet meer via een volmacht of met een kiezerspas uw stem kunnen uitbrengen.