Overal in Nederland maken steeds meer inwoners gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken. Ook in De Fryske Marren zijn al verschillende groepen actief. Met de groepschat functie van WhatsApp kunnen buurtbewoners elkaar attent maken op zaken die spelen in de buurt. U kunt samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. De gemeente en de politie juichen het initiatief van een WhatsApp-groep van harte toe, buurtbewoners kunnen immers extra ogen en oren zijn in de wijk.

Wat is een WhatsApp-groep?

WhatsApp is een applicatie die u kunt downloaden op uw smartphone. In WhatsApp kunt u met de groepschat functie meerdere personen in een groep plaatsen. Hierdoor is het mogelijk om meerdere mensen tegelijkertijd een bericht sturen. U kunt ook door de beheerder van een bestaande groep in de groep toegevoegd worden.

WhatsApp in uw buurt

Of er voor uw buurt al een WhatsApp-groep bestaat, kunt u controleren op www.wabp.nl. Alle beheerders van bij de gemeente bekende groepen worden gestimuleerd zich aan te melden op WABP. Ruim 20 WhatsApp-groepen hebben dit inmiddels gedaan.

Zelf een WhatsApp-groep starten?

Wilt u zelf een WhatsApp-groep starten voor uw buurt? Meld uw WhatsApp-groep dan bij uw dorpencoördinator en/of wijkagent. Daarnaast kunt u uw groep ook aanmelden bij wabp.nl. Deze website (ook een burgerinitiatief) biedt u tips en tricks maar inventariseert ook zo veel mogelijk groepen. Door uw groep aan te melden op wabp.nl kunnen geïnteresseerde buurtbewoners zich gemakkelijk bij de groep aansluiten. Er zijn landelijk inmiddels ruim 6000 wabp-groepen aangemeld!

Informatieavond beheerders WhatsApp-buurtpreventiegroep

Om (nader) kennis met u te maken en verder in gesprek te gaan over de WhatsApp-buurtpreventiegroepen organiseren we specifiek voor nieuwe en huidige beheerders een tweetal informatieavonden. Dit doen wij op maandag 30 augustus de Treemter in Balk en dinsdag 7 september in 't Haske in Joure, vanaf 19.30 uur.

Over de informatieavond

Tijdens de bijeenkomst vertellen wij u onder andere:

  • wat het nut is van een buurtpreventiegroep;
  • hoe u die samen met andere buurtbewoners het beste kunt gebruiken;
  • en hoe u verdacht gedrag kunt herkennen.

Meer inhoudelijke informatie over het programma en de locatie volgt later op deze webpagina. Voor beide avonden geldt hetzelfde programma. U kunt dus deelnemen aan één van de informatieavonden.

Aanmelden

Graag horen wij aan welke informatieavond u deelneemt. U kunt zich opgeven via onderstaand aanmeldformulier.

Ik meld mij aan