Zitting gemeentelijk stembureau Tweede Kamerverkiezing 2023

Op 23 november 2023 stelt gemeente De Fryske Marren een gemeentelijk stembureau in. Dit is voor de Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023.

Donderdag 23 november 2023 om 09.00 uur zitting gemeentelijk stembureau

Het gemeentelijk stembureau houdt op donderdag 23 november 2023 een openbare zitting in het gemeentehuis van gemeente De Fryske Marren, Herema State 1 te Joure. De zitting start om 09.00 uur en eindigt op het moment dat de verkiezingsuitslag wordt vastgesteld. 

Belangstellenden zijn welkom

Iedereen mag aanwezig zijn bij deze zitting. Daarbij mag het proces van vaststellen van de verkiezingsuitslag niet gestoord worden. Eventuele aanwijzingen van of namens het gemeentelijk stembureau dienen opgevolgd te worden.

Taken gemeentelijk stembureau

Het gemeentelijk stembureau is wettelijk verplicht en controleert tijdens deze openbare zitting de processen-verbaal van de stembureaus. Deze processen-verbaal zijn opgemaakt na het tellen van de stemmen van de verkiezingen van 22 november 2023. Wanneer het gemeentelijk stembureau vermoedt dat er fouten zijn gemaakt, dan zal het gemeentelijk stembureau de stemmen waar het om gaat opnieuw laten tellen. Na alle controles maakt de voorzitter van het gemeentelijk stembureau de uitslag van de verkiezingen bekend. Ook stelt het gemeentelijk stembureau een proces-verbaal op met daarin de uitslag.

Eventueel ook op 24 november 2023 zitting

Het gemeentelijk stembureau verwacht de werkzaamheden op donderdag 23 november 2023 af te ronden. Als dat niet mogelijk is, schorst het gemeentelijk stembureau de zitting en wordt de zitting hervat op vrijdag 24 november 2023.

Actuele informatie op de website

Op onze website (www.defryskemarren.nl/verkiezingen ) staat meer informatie over de verkiezingen. Hier wordt ook mededeling gedaan van een eventuele schorsing en hervatting van de zitting van het gemeentelijk stembureau.