Begraafplaatsen

Er zijn in De Fryske Marren vijftien gemeentelijke begraafplaatsen. De graven op deze begraafplaatsen worden uitgegeven en beheerd door de gemeente.

Begraafplaatsen in De Fryske Marren

Vijftien plaatsen om te gedenken. Al onze begraafplaatsen vindt u op de kaart op deze pagina. Wilt u meer weten over een van deze begraafplaatsen? Klik op een van de locaties, gemarkeerd met een kruisje.

Tarieven begraven

De tarieven en begripsomschrijvingen staan in de verordening lijkbezorgingsrechten 2023 zoals vastgesteld door de gemeenteraad.

Heeft u vragen?

Bel voor meer informatie met telefoonnummer 14 05 14, of stel uw vraag via ons contactformulier.

Rechthebbenden van graven gezocht

Bent u rechthebbende of nabestaande van één of meerdere graven op onderstaande begraafplaatsen? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 05 14 en vraag naar de begraafplaatsadministratie.

GrafnummerNaam overledeneOverlijdensdatum
-/-/A/1Gezina Yestra8-4-1972
-/-/B/5Hielkje Bulstra16-11-1951
-/-/B/1Reinskje Speelmans26-11-1938
-/-/B/2Harmen Siebouts Bulstra6-6-1940
-/-/B/22Sijtze Dirk Bijlsma12-11-1952
-/-/B/23Jitske van der Leij27-11-1970
-/-/B/3Elisabeth de Jong7-5-1953
-/-/B/4Hendrik van der Meulen18-6-1942
-/-/D/2Antje de Vries1-3-1968
-/-/D/22Klaaske Kuipers28-11-1966
-/-/D/23Klaas Kuipers29-5-1965
-/-/D/24Geertje de Jong6-8-1971
-/-/E/17Antje Hoekstra/Attje van der Meulen9-1-1925/30-9-1983
-/-/E/18Harmen van der Meulen3-8-1973
-/-/E/19Samme Adema12-5-1961
-/-/E/20Aaltje van der Meulen19-10-1954
-/-/E/2Harmke de Jager2-4-1953
-/-/E/3Kornelis Schaap7-1-1927
-/-/F/24Douwe van der Meulen4-2-1985
-/-/F/1Gerben Bergsma23-12-1943
-/-/F/2Jarig Bergsma22-2-1949
-/-/F/3Wiepkjen Zijlstra23-1-1955
-/-/F/16Pieter Bergsma25-8-1951
-/-/F/17Janke Koornstra29-11-1969
-/-/G/14Pieter Hoekstra20-9-1952
-/-/G/15Geesje Noppert27-4-1959
-/-/G/18Klaas Hoekstra24-5-1977
-/-/H/2Akke de Groot15-1-1937
-/-/H/3Hans Landstra16-11-1969
-/-/H/8Reinder Hoornstra17-2-1947
-/-/H/9Sjieuwke Nieuwenhuis16-1-1968
GrafnummerNaam overledeneOverlijdensdatum
-/-/1/11Grietje Meijer/Harmke Meijer/Trijntje Scheenstra3-7-1926/3-7-1926/3-11-1954
-/-/1/12Jentje Meijer/Hendrik Meijer11-11-1927/21-10-1960
-/-/3/2Jantje Vledder24-10-1940
-/-/4/10Jantje Kluitenberg28-7-1966
-/-/4/11Lammert ter Heide14-7-1935
-/-/5/7Egbert van Heerde25-10-1941
-/-/5/10Roelofje Kluitenberg20-12-1965
-/-/5/11Roelof Brandsma13-4-1936
-/-/6/11Andries Ruiter8-7-1986
-/-/8/9Anne de Vries8-9-1946
-/-/8/10Jantje de Vries3-2-1939
-/-/8/11Aaltje Mulder1-12-1950
-/-/10/4Roelofje Luik19-1-1982
-/-/10/11Auke de Vries17-1-1989
-/-/10/12Aaltje de Hoop9-2-1972
-/-/10/13Derk van Heerde21-5-1943
-/-/11/7Jannetje van Heerde24-3-1946
-/-/11/8Jan Mast22-12-1956
-/-/12/4Harm de Vries1-2-1947
-/-/12/5Jan van der Wal2-2-1948
-/-/12/12Ybeltje Hiddinga29-5-1962
-/-/12/13Arjen de Vries7-5-1965
-/-/14/9Anna Slump26-11-1980
-/-/14/10Kornelis de Heij2-11-1962
-/-/16/3Nanne Koopmans11-1-1974
-/-/16/8Femmigje Gatsonides9-10-1983
-/-/16/9Auke Hartstra16-12-1956
-/-/17/4Hendrika Hoekstra2-12-1950
-/-/17/5Sipke Akkerman8-7-1970
-/-/19/3Arend Vledder9-7-1958
-/-/19/4Nennigje Meester28-7-1957
-/-/19/7Jantje Boezerooij15-4-1953
-/-/20/4Grietje Ruiter15-12-1984
-/-/20/5Arend Doeven22-8-1961
-/-/20/6Jitske Mulder25-5-1979
-/-/20/7Jan de Vries2-2-1957
-/-/20/10Anne de Vries11-5-1953
-/-/20/11Hiltje de Ruiter10-6-1988
-/-/20/12Berbertje de Vries17-1-1956
-/-/20/13Egbert van der Molen10-5-1964
-/-/21/4Hendrikje Ruiter5-2-1979
-/-/21/5Hessel Luik7-4-1967
-/-/21/8Martje Pen11-1-1969
-/-/21/9Sjoerd de Vries29-10-1957
-/-/22/10Gerben Faber22-9-1974
-/-/22/11Geert Faber29-8-1957
GrafnummerNaam overledeneOverlijdensdatum
-/A/E/3Jentje Sietsma22-11-1972
-/A/E/4Elizabeth Gerlofs30-9-1989
-/A/E/16Hendrik Klijnsma27-5-1980
-/A/E/17Grietje de Jong13-1-1977
-/A/G/27Andries Gouma4-6-1977
-/A/G/28Antje Veenstra1-5-1989
-/A/I/14Johannes Jongstra16-1-1988
-/A/I/15Antje Valk1-5-1983
GrafnummerNaam overledeneOverlijdensdatum
-/-/A/19Fokje van Eijck26-7-1968
-/-/A/5Rinske Boelsma9-8-1950
-/-/A/6Theeuwes de Vries26-11-1959
-/-/A/7Rinske van der Goot4-9-1965
-/-/A/8Sipke Bakker23-11-1951
-/-/A/9Gaitske Visser25-12-1951
-/-/A/10Paulus de Boer28-2-1959
-/-/A/25Hinke Algra6-10-1954
-/-/A/26Pabe Wiersma30-12-1953
-/-/A/27Eelkjen Koopmans20-5-1954
-/-/A/28Haring Zijlstra21-6-1954
-/-/A/29Sjoerdtje de Boer25-11-1954
-/-/A/30Popke de Boer5-5-1980
-/-/A/31Frieda Sophie Granziska Nottmeijer20-9-1957
-/-/A/32Baukje van der Zwaag23-1-1955
-/-/B/12Jikke de Jong13-7-1961
-/-/B/13Jetske de Jong29-9-1981
-/-/B/26Hendrik Visser28-10-1959
-/-/B/27Trijntje Dijkstra31-10-1968
-/-/B/32Jacob Pijpker26-4-1968
-/-/B/33Lolkje van der Veen27-7-1982
-/-C/32Richtje Visser26-4-1969
-/-C/33Klaas de Jong9-5-1966
-/-/D/1Sake Smid5-10-1971
-/-/D/2Sipkje Feenstra14-1-1975
-/-/D/16Aaltje Sietsema2-8-1969
-/-/D/17Jan Brandsma24-1-1972
-/-/D/25Jochum de Jong8-2-1968
-/-/D/26Japkjen de Vries18-3-1979
-/-/D/29Gerrit van der Veen3-1-1973
-/-/D/30Pietje Bast8-6-1977
-/-/D/33Douwe Visser23-12-1973
-/-/D/34Saakje van der Wal3-8-1967
-/-/E/33Adriana Louise Huberta van Es10-11-1980
-/-/E/34Reinder Rudolf Venekamp7-12-1975
-/-/F/3Age de Jong8-5-1981
-/-/F/35Klaas Snijder14-12-1980
-/-/F/40Johannes Schippers16-6-1976
-/-/F/41Jantje Terband8-1-2003
-/-/G/17Wietze de Boer27-1-1986
GrafnummerNaam overledeneOverlijdensdatum
ZUID/G/19Richtje Herresma30-1-1974
ZUID/G/20Pieter Otter20-6-1983
ZUID/N/11IJpke Veldhuis26-6-1974
GrafnummerNaam overledeneOverlijdensdatum
-/-/EF/4Neeltje Hoogeboom11-4-1931
-/-/EF/5Pieter Meijer2-5-1942
-/-/FG/3Barteld van der Berg21-5-1945
-/-/FG/4Fokje de Jong12-7-1952
-/-/GH/13Wietske van der Zee11-4-1974
-/-/IJ/9Roelof Wever10-4-1959
-/-/JK/3Rinke van den Berg12-6-1931
-/-/JK/4Saakje de Jonge1-11-1941
-/-/IJ/10Ieke Moerman3-4-1978
-/-/JK/18Akke Postma6-2-1949
-/-/JK/19Jacob Postma25-9-1956
-/-/JK/22Harm van der Wal5-9-1970
-/-/JK/23Klaasje van der Wal11-3-1971
-/-/JK/24Leentje van der Wal21-4-1982
-/-/KL/14Klaas Poepjes10-3-1932
-/-/KL/15Grietje Poepjes26-8-1937
-/-/LM/9Johannes Poepjes3-7-1970
-/-/LM/10Geertje van der Wal13-11-1963
-/-/NO/1Hendrikje van den Berg29-7-1948
-/-/NO/2Klaas Mast7-2-1951
-/-/NO/3Aaltje Meijer25-3-1956
-/-/NO/4Jan de Roo21-9-1968
-/-/OP/1Barteld Vis31-10-1944
GrafnummerNaam overledeneOverlijdensdatum
-/-/A/5Jikke Hoekstra12-12-1970
-/-/A/6Gerrit Jans Hoeve4-1-1963
-/-/A/7Wytke Jongedijk10-6-1963
-/-/A/8Fokke de Leeuw16-11-1970
-/-/A/19Trijntje de Jager7-1-1971
-/-/A/20Abraham Berkenpas26-10-1966
-/-/B/9Trijntje de Lange21-8-1970
-/-/B/17Boate Eize Platje10-10-1988
-/-/C/11Jeltje Poepjes15-9-1985
-/-/C/12Rinke de Jong26-4-1986
GrafnummerNaam overledeneOverlijdensdatum
-/-/A/7Klaasje Jager14-4-1985
-/-/A/14Trijntje Jansma25-2-1986
-/-/A/15Roel Legendal3-12-1979

GrafnummerNaam overledeneOverlijdensdatum
-/-/A/3Saakje Poepjes23-2-1986
-/-/A/4Sijmen Poepjes26-11-1974
-/-/A/7Jan Poepjes29-10-1977
-/-/A/8Hijlkje Visser12-12-1973
-/-/B/32Maaike de Groot25-7-1990
-/-/B/33Evert Gijsen23-1-1967
-/-/C/34IJbeltje de Jager24-12-1984
-/-/C/35Hendrik Gijsen11-1-1971
-/-/E/20Jan Christiaan van den Boom17-6-1974
-/-/E/21Rinkje de Jong14-8-1977
-/-/E/23Wilhelmina Biemans4-4-1986
-/-/E/24Age de Jong3-1-1990
GrafnummerNaam overledeneOverlijdensdatum
-/-/B/1Gerben Lieses Zwart25-3-1953
-/-/B/2Sietske Beetsma14-3-1955
-/-/B/8Hendrikjen de Boer22-1-1940
-/-/C/7Foppe Huitema10-3-1968
-/-/C/8Akke Popma11-4-1955
-/-/F/4Jelle Veenstra27-12-1978
-/-/G/7Fetje Lieses Zwart20-2-1899

GrafnummerNaam overledeneOverlijdensdatum
-/ZUID/E/6Dieuwke van der Velde25-12-1940
-/ZUID/E/7Hendrik Pieters de Jong15-9-1972