Slijterijen

Alles over een drank- en horecavergunning voor slijterijen, met betrekking tot de verkoop van alcoholhoudende dranken. Voor gebruik ergens anders dan in de slijterij.

Aanvragen vergunning slijterij

U vraagt een vergunning voor een slijterij aan via het formulier model B Drank en Horeca. In de bijlage model B – overzicht leidinggevenden voegt u alle leidinggevenden op de vergunning toe.

Eisen horeca-inrichting

Voor een drank- en horecavergunning moet de inrichting van uw slijterij aan een aantal specifieke eisen voldoen. Bekijk alle voorwaarden waaraan de inrichting van uw slijterij moet voldoen in de bijlage eisen inrichting slijterij.

Wijziging horeca-inrichting

Wilt u uw inrichting veranderen waardoor uw vergunning niet meer geldig is? Gebruik hiervoor het formulier Drank en Horeca wijziging artikel 30. Voor grote wijzingen of het veranderen van de ondernemingsvorm gebruikt u de formulieren model B Drank en Horeca.

Leidinggevenden op vergunning

Alle leidinggevenden moeten worden vermeld op de bijlage het aanhangsel van de vergunning. Heeft u een vennootschap onder firma (vof), dan zijn alle vennoten leidinggevende. Bij een BV worden ook alle bestuurders als leidinggevenden beschouwd, tenzij er sprake is van een verklaring van geen feitelijke bemoeienis (dit staat beschreven in artikel 29, lid 2 van de Drank- en Horecawet).

Wijziging leidinggevenden

Het wijzigen van leidinggevenden op een bestaande vergunning regelt in het formulier wijziging leidinggevenden. Wilt u een leidinggevende aanmelden dan is een pasfoto en een kopie van het SVH-diploma (of inschrijving register Sociale Hygiene) verplicht.

Eisen leidinggevenden

In een slijterij moet altijd minimaal één leidinggevende aanwezig zijn als het bedrijf open is. Bent u uitbater, bedrijfsleider of leidinggevende van een slijterij, dan moet u aan een aantal eisen voldoen om een drank- en horecavergunning te kunnen krijgen. Voor de leidinggevenden van uw slijterij gelden speciale eisen: Een leidinggevende is minimaal 21 jaar. Een leidinggevende heeft een Verklaring Sociale Hygiëne. Een leidinggevende is van onbesproken gedrag. Een leidinggevende staat niet onder curatele en is niet ontzet uit de ouderlijke macht of voogdij. De eisen aan leidinggevenden staan volledig beschreven in het besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999. U krijgt alleen een drank- en horecavergunning als uw leidinggevenden voldoen aan de bepalingen in dit besluit.

Kosten

De kosten voor een aanvraag of wijziging van een slijterijvergunning leest u in onze legesverordening.