Uittreksel BRP

Een uittreksel uit de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) is een officiële verklaring dat u in de gemeente staat ingeschreven.

Soms heeft u een uittreksel nodig uit de BRP. Bijvoorbeeld als u zich wilt inschrijven voor een woning. Hierin staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats vermeld. U vraagt het uittreksel aan bij de gemeente.

Digitaal aanvragen

U kunt een uittreksel BRP digitaal aanvragen. U logt in met DigiD. We zoeken het uittreksel vervolgens voor u op en sturen dat per post naar u toe.

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u het ook op het gemeentehuis of een servicepunt aanvragen. Maak hiervoor een afspraak. Neem uw geldige legitimatiebewijs mee en betaalt meteen.

Kosten uittreksel BRP

Een uittreksel BRP kost € 8,50 in 2024.

Machtigen

U machtigt een meerderjarige persoon. Die neemt het volgende mee:

  • Geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde.
  • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uzelf.
  • Een brief waarin de reden van uw aanvraag staat en waarin u de gemachtigde toestemming geeft om het uittreksel af te halen. Deze brief is door u allebei ondertekend.