Uittreksel burgerlijke stand

Van een aantal belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden akten gemaakt. Die worden bewaard in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente. Denk aan een geboorte, huwelijk of partnerschapsregistratie, echtscheiding en overlijden.

De akte blijft in de gemeente waar hij is gemaakt.

Bijvoorbeeld: Woont u in Sloten, maar is uw kind in het ziekenhuis in Heerenveen geboren? Dan moet u de geboorteakte voor uw kind opvragen bij de gemeente Heerenveen.

Digitaal aanvragen

U kunt een uittreksel burgerlijke stand digitaal aanvragen. U logt in door middel van DigiD. We zoeken het uittreksel voor u op en sturen dat per post naar u toe.

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u het ook op het gemeentehuis of een servicepunt aanvragen. Maak hiervoor een afspraak. Neem uw geldige legitimatiebewijs mee en betaal meteen.

Kosten uittreksel burgerlijke stand

Een uittreksel van de burgerlijke stand kost € 16,60.

Machtigen

U machtigt een meerderjarige persoon. Die neemt het volgende mee:

 • Geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde.
 • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uzelf.
 • Een brief waarin de reden van uw aanvraag staat en waarin u de gemachtigde toestemming geeft om het uittreksel af te halen. Deze brief is door u allebei ondertekend.

Welke aktes kunt u aanvragen en voor wie?

 • Geboorteakte: voor uzelf en voor uw kind.
 • Huwelijksakte: voor uzelf en voor uw partner.
 • Partnerschapsakte: voor uzelf en voor uw partner.
 • Echtscheidingsakte: voor uzelf en voor uw partner.
 • Akte beëindiging partnerschap: voor uzelf en voor uw partner.
 • Overlijdensakte: voor uw partner, voor uw kind en voor uw ouder(s).

Welke archieven heeft De Fryske Marren?

Bij de gemeente De Fryske Marren kunt u terecht voor aktes uit de volgende archieven.

 • Gaasterland (t/m 1984)
 • Sloten (t/m 1984)
 • Gaasterlân-Sleat (1984 t/m 2013)
 • Lemsterland (t/m 2013)
 • Doniawerstal (t/m 1983)
 • Haskerland (t/m 1983)
 • Scharsterland (1984 t/m 1985)
 • Skarsterlân (1984 t/m 2013)
 • De Friese Meren (2014 t/m 30 juni 2015)
 • De Fryske Marren (vanaf 1 juli 2015)

Overige archieven