Commissie voor de bezwaarschriften

De commissie onderzoekt aan de hand van uw bezwaarschrift of de regels correct zijn toegepast en of de verschillende, bij de beslissing betrokken belangen, op een juiste wijze zijn afgewogen.

De commissie voor de bezwaarschriften bestaat uit meerdere personen die niet aan de gemeente verbonden zijn. Zij zijn werkzaam op verschillende vakgebieden waardoor een brede kennis van zaken aanwezig is op het gebied van bestuursrecht, sociale zekerheid, omgevingsvergunning e.d. Door deze samenstelling is de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de commissie gewaarborgd.

De commissie voor de bezwaarschriften wordt ondersteund door een aantal secretarissen. De secretarissen zijn werkzaam binnen juridische zaken van gemeente De Fryske Marren.

De agenda van de commissie wordt als nieuwsbericht op onze website gepubliceerd.