Collectieve zorgverzekering (voorheen AV Frieso)

De Fryske Marren biedt samen met De Friesland een tweetal collectieve zorgverzekeringen aan voor inwoners met een laag inkomen. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. U betaalt dus minder voor meer zorgverzekering

Een aanvullende verzekering, ook voor u?

U mag deelnemen aan de collectieve zorgverzekering als uw inkomen lager is dan 130% van de netto bijstandsnorm en u niet teveel vermogen heeft. Bekijk de inkomensgrenzen onderaan deze pagina.

Welke verzekeringen zijn er?

AV Frieso Compleet

Dit is de meest uitgebreide aanvullende verzekeringen die u via onze gemeente kunt afsluiten. De dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts.

AV Budget + AV Tand Standaard

Dit is een voordelige aanvullende verzekering die u via onze gemeente kunt afsluiten. De dekking van de verzekering is minder uitgebreid dan die van AV Frieso Compleet.

Uw verzekering digitaal aanvragen

De aanvraag kan digitaal via www.gezondverzekerd.nl.

Toch op papier aanvragen?

Om over te stappen naar AV Frieso kunt u het aanvraagformulier AV Frieso downloaden of aanvragen via 14 05 14 en daarna ingevuld opsturen naar Postbus 101, 8500 AC Joure of zorg@defryskemarren.nl. Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar? Zeg dan uw huidige verzekering op voor 31 december.

Opzeggen via De Fryske Marren

U zegt de collectieve verzekering schriftelijk of per e-mail op bij gemeente De Fryske Marren.

Gemeente De Fryske Marren
Postbus 101
8500 AC Joure
E-mail: zorg@defryskemarren.nl

Vragen over de collectieve zorgverzekering?

Voor vragen over vergoedingen neemt u contact op met De Friesland. Voor vragen aan De Fryske Marren kunt u bellen met telefoonnummer 14 05 14 of stel uw vraag via email zorg@defryskemarren.nl.

Inkomensgrenzen

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd Gehuwden, één AOW-leeftijd, ander niet
Alleenstaand  € 1.700,99  € 1.893,91  
Samenwonend/gehuwd  € 2.429,97 € 2.569,63 € 2.569,63

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd Gehuwden, één AOW-leeftijd, ander niet
Alleenstaand € 1.615,94  € 1.799,21  
Samenwonend/gehuwd € 2.308,48  € 2.441,15  € 2.441,15