Gemeentelijke erepenning

De Fryske Marren heeft een gemeentelijke erepenning ingesteld. Deze erepenning kan als onderscheiding worden toegekend aan personen en stichtingen, verenigingen of organisaties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Wat de erepenning anders maakt dan een Koninklijke onderscheiding, is dat de bijzondere verdiensten een sterke relatie hebben met de gemeente waardoor de naam van De Fryske Marren positief wordt uitgedragen. Of waarbij het gemeentelijk belang op bijzondere wijze is gediend. Bij deze onderscheiding, een bronzen penning, hoort een oorkonde.

De erepenning, wanneer wordt deze toegekend?

Een erepenning wordt alleen in zeer bijzondere gevallen toegekend. Hiervoor hebben we een aantal uitgangspunten:

  • de erepenning wordt uitgereikt als blijk van waardering aan personen of rechtspersonen (stichtingen, verenigingen of organisaties);
  • de erepenning kan worden toegekend aan zowel inwoners als niet-inwoners van De Fryske Marren;
  • degene die u voordraagt heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de gemeentelijke samenleving. Dit in een langere periode, waarbij de naam van gemeente De Fryske Marren positief is uitgedragen of het gemeentelijk belang op bijzondere wijze is gediend;
  • de activiteiten zijn niet van commerciële aard. Ze mogen dus niet zijn gedaan in opdracht van een werkgever of ten dienste van een zelfstandige onderneming.

Van belang is de toegevoegde waarde voor de samenleving van De Fryske Marren. Het volgende kan hier bijvoorbeeld invulling aan geven:

  • Opvallende (eenmalige) prestaties op maatschappelijk, sportief of cultureel gebied.
  • Het tonen van grote persoonlijke gedrevenheid, dienstbaarheid en toewijding aan de samenleving waar resultaten buiten het eigen belang strekken.
  • Het verrichten van een (eenmalige) uitzonderlijke prestatie waarbij de gemeente (veelvuldig) op positieve wijze vertegenwoordigd wordt. Bijvoorbeeld door middel van ambassadeurschap.
  • Het voor langere periode verdienstelijk zijn (geweest) in de gemeente op het gebied van leefbaarheid.

Erepenning aanvragen

Een voorstel voor de gemeentelijke erepenning kan worden gedaan door: inwoners, organisaties, instellingen en de gemeente. Kandidaten kunnen het hele jaar worden voorgedragen.

Iemand voordragen?

Wij verzoeken u om eerst contact met ons op te nemen voordat u iemand voordraagt. Wij kunnen u aangeven of de betreffende kandidaat mogelijk in aanmerking komt voor de gemeentelijke erepenning.

Voorstel erepenning indienen

U kunt een goed gemotiveerd voorstel doen in het formulier voorstel erepenning.

Uitreiking erepenning

De burgemeester reikt de erepenning uit. De datum, het tijdstip en de wijze waarop de onderscheiding gebeurt, wordt in overleg met de onderscheidene of familieleden van de onderscheidene bepaald. Bij toekenning wordt, naast de erepenning, een oorkonde uitgereikt.
Heeft u vragen?

Neem contact op met telefoonnummer 14 05 14.