Koninklijke onderscheiding (Lintje)

Wilt u een persoon voordragen voor een koninklijke onderscheiding vanwege maatschappelijke verdiensten? De aanvraag hiervoor dient u in bij de gemeente waar de kandidaat woont. Koninklijke onderscheidingen voor maatschappelijke verdiensten zijn in Nederland onderverdeeld in 2 orden:

 • de Orde van Oranje-Nassau
 • de Orde van de Nederlandse Leeuw

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding?

Dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met de gemeente waar de kandidaat woont. De ambtenaar die daar de lintjes behandelt, kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd wat u kunt doen.

Hoe verloopt een aanvraag?

Iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding verloopt als volgt:

 • U dient een aanvraag (voorstel) in bij de afdeling Kabinetszaken van de gemeente waar de kandidaat woont;
 • Daar wordt het voorstel gecontroleerd;
 • De burgemeester brengt dan een advies uit aan de Commissaris van de Koning;
 • Die geeft vervolgens ook een advies en stuurt dit aan de Kanselarij der Nederlandse Orden;
 • Deze geeft een zwaarwegend advies aan de minister die het aangaat;
 • Als de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend;
 • De burgemeester laat u weten wat de uitkomst is.

Wanneer moet u een voorstel indienen?

De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Na aanvraag duurt het minimaal 6 maanden tot de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding. Daarom is het belangrijk om de onderscheiding op tijd aan te vragen. Wilt u dat de onderscheiding tijdens de ‘lintjesregen’ voor Koningsdag wordt uitgereikt? Dien het voorstel dan uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het jaar van de Lintjesregen bij de gemeente in. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid? Dan moet u het voorstel tenminste 6 maanden van tevoren naar de gemeente sturen.

Hoe dient u een voorstel in?

De aanvraag kunt u starten op de website www.lintjes.nl. Daar vindt u ook alle informatie over Nederlandse onderscheidingen. In het voorstelformulier voor een koninklijke onderscheiding geeft u onder meer antwoord op de volgende vragen:

 • Wie moet er een lintje ontvangen? Naam, voornamen voluit, huidige adres, woonplaats en een korte levensbeschrijving.
 • Wat is de reden voor het indienen van het voorstel?
 • Wat is de gewenste datum van uitreiking?
 • Om welke gelegenheid gaat het op die datum? Stel altijd een passende gelegenheid voor, die samenhangt met het merendeel van de verdiensten.
 • Om welke bijzondere verdiensten gaat het? Geef een compleet overzicht van de bijzondere verdiensten.

Meer informatie

Meer informatie over de Nederlandse onderscheidingen vindt u op www.lintjes.nl. U kunt voor uw vragen ook contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 05 14.