Gratis ID-kaart minderjarige kinderen minima

Aanvragen gratis ID-kaart

U vult het aanvraagformulier gratis ID-kaart in, deze kunt u onder aan deze pagina downloaden. Maak een afspraak bij het gemeentehuis of een servicepunt en neem tijdens deze afspraak het ingevulde aanvraagformulier mee. Komt u in aanmerking voor een gratis ID-kaart? Dan ontvangt u de kaart gratis van ons.

Ouders/verzorgers vullen het aanvraagformulier in

Om in aanmerking te komen voor de gratis ID-kaart vullen ouders het aanvraagformulier in. Kinderen die al zelfstandig een ID-kaart mogen aanvragen (12 jaar of ouder) laten het aanvraagformulier nog door de ouders invullen en ondertekenen.

Alleen de aanvraag van een identiteitskaart is gratis

De aanvraag voor een gratis ID-kaart is eens per vijf jaar mogelijk, dus ook in het geval van verlies of diefstal. U heeft alleen recht op een gratis ID-kaart als uw kind nog geen paspoort of ID-kaart heeft of het oude paspoort of ID-kaart (bijna) verlopen is. Het paspoort valt niet onder deze regeling, u kunt daarom geen gratis paspoort aanvragen. Ook pasfoto’s worden niet vergoed.

Wanneer valt u onder de minima?

  • U ontvangt een uitkering (Participatiewet, IOAW/IOAZ of Bbz-uitkering);
  • U ontvangt voorzieningen van SAM&;
  • U ontvangt een minimabijdrage van de gemeente.

Te downloaden: