Individuele inkomenstoeslag

Leeft u al 3 jaar of langer van een laag inkomen en heeft u geen zicht op een hoger inkomen? Misschien heeft u recht op een individuele inkomenstoeslag.

Individuele inkomenstoeslag, ook voor u?

U krijgt de toeslag als u aan alle voorwaarden voldoet, de belangrijkste hiervan zijn:

  • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U heeft in een onafgebroken periode van 36 maanden of langer een inkomen dat niet hoger is geweest dan gemiddeld 105% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • Uw vermogen, bijvoorbeeld spaargeld, is niet meer dan € 15.150 (voor een gezin of alleenstaande ouder) of € 7.575 (voor een alleenstaande).
  • Als u getrouwd bent of samenwoont, dan krijgt u de toeslag alleen als u allebei aan de voorwaarden voldoet.
  • U heeft de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.

Inkomensgrenzen per maand, 105% van de netto bijstandsnorm per 1 januari 2024:

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijd (exclusief vakantietoeslag)21 jaar tot AOW-leeftijd (inclusief vakantietoeslag)
Alleenstaand€ 1.280,62€ 1.348,02
Samenwonend/getrouwd€ 1.829,46€ 1.925,74

Hoogte van de individuele inkomenstoeslag

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw woonsituatie en is 40% van de bij uw woonsituatie passende bijstandsnorm.

Let op! De toeslag wordt één keer per jaar uitbetaald. U moet de individuele inkomenstoeslag elk jaar opnieuw aanvragen. 

Aanvragen individuele inkomenstoeslag

U vraagt de individuele inkomenstoeslag digitaal aan met DigiD. Het verschilt per situatie welke bewijsstukken u moet aanleveren.

Heeft u vragen?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Dan kunt u contact met ons opnemen.