IOAZ-uitkering aanvragen

Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) is een uitkering voor oudere zelfstandigen die hun zelfstandig beroep moeten stoppen omdat inkomsten onvoldoende zijn.

Daarbij moet duidelijk zijn dat er de komende jaren ook geen verbetering te verwachten is. U moet de uitkering aanvragen voordat u stopt.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • U bent tussen 55 en 65 jaar.
  • Uw bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn.
  • U heeft de drie jaar voorafgaand aan de aanvraagdatum rechtmatig als zelfstandige gewerkt. In de zeven jaar daarvoor heeft u als zelfstandige of in loondienst gewerkt.
  • De verwachting is dat uw gemiddeld jaarinkomen niet hoger is dan een bepaald bedrag per jaar.

Wanneer komt u niet in aanmerking?

Als uw overige inkomsten en die van uw eventuele partner hoger zijn dan de IOAZ-grondslag.

Wanneer bent u zelfstandig ondernemer?

Een zelfstandige is iemand die minimaal 1.225 uur per jaar in een eigen bedrijf werkt of een zelfstandig beroep uitoefent. Als een eventuele partner ook in het bedrijf werkt, moet de partner minimaal 525 uur en de zelfstandige minimaal 875 uur in het eigen bedrijf werken.

Meer weten over IOAZ

Neem contact op met het Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF) in Leeuwarden, telefoonnummer 14 058. Deze organisatie verzorgt de uitvoering van deze uitkeringsregeling voor de gemeente.