Studietoeslag

De studietoeslag is bedoeld voor studenten die als gevolg van een ziekte of gebrek structureel niet in staat zijn om naast hun studie bij te verdienen

Wanneer heeft u recht op een studietoeslag?

U kunt voor een studietoeslag in aanmerking komen als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

  • U ontvangt studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);
  • Als gevolg van een ziekte of gebrek bent u structureel niet in staat om naast uw studie inkomsten te verwerven;
  • U ontvangt geen Wajong-uitkering;
  • U ontvangt geen levenlanglerenkrediet.

Aanvragen studietoeslag

U kunt een aanvraagformulier studietoeslag downloaden invullen en met bewijsstukken mailen naar administratie@defryskemarren.nl. U kunt het formulier en stukken ook opsturen of inleveren bij de balie in het gemeentehuis in Joure of bij de servicepunten in Balk of Lemmer. Bij inlevering van de stukken aan de balie ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Bewaar deze ontvangstbevestiging goed.

Opsturen kan ook:

Gemeente De Fryske Marren
t.a.v. inkomenscluster
Postbus 101
8500 AC Joure

Hoogte van de toeslag en uitbetaling

De hoogte van de studietoeslag per 1 juli 2024 kunt u aflezen in onderstaande tabel:

Leeftijd in jaren
Netto bedragen studietoeslag per maand
21 en ouder€ 352,80
20€ 282,23
19€ 211,67
18€ 176,40
17€ 139,35
16€ 121,71
15€ 105,84
Vrijlating stagevergoeding€ 211,67

Stagevergoeding

Krijg u per maand meer dan € 211,67 aan stagevergoeding? Dan zullen we het bedrag dat u méér krijgt verrekenen met uw studietoeslag.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Dan kunt u contact opnemen met Sociaal Werk de Kear of de gemeente bellen via 14 05 14.