Studietoeslag

De studietoeslag is bedoeld voor studenten die als gevolg van een ziekte of gebrek structureel niet in staat zijn om naast hun studie bij te verdienen

Wanneer heeft u recht op een studietoeslag?

U kunt voor een studietoeslag in aanmerking komen als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

  • U ontvangt studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);
  • Als gevolg van een ziekte of gebrek bent u structureel niet in staat om naast uw studie inkomsten te verwerven;
  • U ontvangt geen Wajong-uitkering;
  • U ontvangt geen levenlanglerenkrediet.

Aanvragen studietoeslag

U kunt uw ingevulde aanvraagformulier studietoeslag met bewijsstukken mailen naar inkomenscluster@defryskemarren.nl of inleveren bij de balie in het gemeentehuis in Joure of bij de servicepunten in Balk of Lemmer. Bij inlevering van de stukken aan de balie ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Bewaar deze ontvangstbevestiging goed.

Opsturen kan ook:

Gemeente De Fryske Marren
t.a.v. inkomenscluster
Postbus 101
8500 AC Joure

Hoogte van de toeslag en uitbetaling

De hoogte van de studietoeslag per 1 juli 2022 kunt u aflezen in onderstaande tabel:

Leeftijd in jaren
Netto bedragen studietoeslag per maand
21 en ouder€ 302,79
20€ 242,23
19€ 181,67
18€ 151,40
17€ 119,60
16€ 104,46
15€ 90,84

Stagevergoeding

Krijg u per maand meer dan € 181,67 aan stagevergoeding? Dan zullen we het bedrag dat u méér krijgt verrekenen met uw studietoeslag.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Dan kunt u contact opnemen met een instantie bij u in de buurt.

Te downloaden:

Aanvraagformulier studietoeslag